Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KOMÓRKA EUKARIOTYCZNA (Eucaryota)

  Komórka, która posiada na terenie cytoplazmy błoniaste twory (organella), umożliwiające przebieg różnych reakcji w tym samym czasie, bez wzajemnego zakłócania.

  Najistotniejszą cechą tych komórek jest oddzielenie materiału genetycznego od cytoplazmy podwójną błoną białkowo-lipi-dową - powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLONIA

  W botanice zespół komórek należących do jednego gatunku, luźno ze sobą połączonych, tworzących funkcjonalną całość. Brak jest między nimi blaszek środkowych i plazino-desm, np. u glonów: skrętnica, gonium, eudorina. W zoologii termin ten oznacza skupienie organizmów jednego gatunku połączonych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMÓRKA GENERATYWNA

  Komórka biorąca udział w rozmnażaniu płciowym (w przeciwieństwie do komórki somatycznej-wegetatyw-nej). Termin odnosi się zarówno do pierwotnych komórek płciowych, jak i gamet. U roślin nasiennych komórka generatywna powstaje w ziarnie pyłku. Ulega podziałowi mitotycznemu, powstają dwa jądra...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMENSALIZM, współbiesiadnictwo

  Odmiana współżycia dwu lub większej liczby organizmów (symbioza, interakcja międzygatunkowa), odmiennych gatunkowo, w której komensai korzysta z dostarczanych przez współpartnera (gospodarza) substancji pokarmowych bez jego szkody (np. rekin i podnawka, lwy i hieny, ukwiały, błazenki, koprofagi -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMÓRKA PROKARIOTYCZNA (na podstawie budowy komórki bakterii)

  Bakterie to bardzo zróżnicowana pod względem gatunkowym grupa organizmów. Pod względem morfologicznym komórki bakteryjne, w zależności od gatunku, posiadają zróżnicowany kształt. W świecie prokariontów wyróżniamy trzy główne kształty komórek bakteryjnych jak: formy kuliste (ziarenkowce)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /7 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMORY MÓZGOWE

  Przestrzenie występujące w niektórych pęcherzykach mózgowia. Wypełnione są płynem mózgowo-rdzeniowym, który pełni funkcje odżywcze i ochronne. Rdzeń kręgowy na 'wysokości rdzenia przedłużonego rozszerza się w czwartą komorę. Ta zwęża się w wodociąg mózgu biegnący w śródmózgowiu. W...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMÓRKA ROŚLINNA I ZWIERZĘCA - PORÓWNANIE

  Zarówno komórki organizmów roślinnych, jak i zwierzęcych należą do komórek eukariotycznych, czyli zawierających oddzielone od cytoplazmy błoną jądro komórkowe. Różnią się jednak między sobą pod wieloma względami. Różnice te dotyczą zarówno występowania różnego rodzaju struktur w komórkach (nie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMÓRCZAK

  Wielojądrowe komórki lub organizmy powstałe w wyniku wielokrotnych podziałów jądra bez równoczesnego podziału cytoplazmy. Przykładem organizmów komórczakowych są z glonów: pełzatka, gałęzatka, z grzybów - pleśniak biały.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLENCHYMA, zwarcica

  Tkanka wzmacniająca roślinna, zbudowana z żywych komórek posiadających niezdrewniałe, grube lecz zarazem elastyczne celulozowe ściany komórkowe. Układ komórek jest ścisły. Kolenchyma występuje w młodych, rosnących organach, najczęściej pod skórką. Nie hamuje wzrostu tych organów, lecz nadaje im...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMÓRKA WEGETATYWNA

  1. Każda komórka ciała, która nie uczestniczy w rozmnażaniu płciowym.

  2. U roślin nasiennych powstaje w ziarnie pyłku, a po procesie zapylenia rozrasta się w łagiewkę pyłkową.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt

Do góry