Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KORONA

  Część podwójnego okwiatu okrytonasiennych. Płatki korony są osadzone okółkowo na dnie kwiatowym, otoczone działkami kielicha. U roślin owadopylnych korona jest duża i barwna, a u wiatropylnych mała i niepozorna. Płatki korony mogą być wolne (np. róża), zrośnięte w nasadzie (np. przetacznik) lub...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORA MÓZGOWA

  Część mózgu -» kręgowców, zbudowana z istoty szarej, leżącej na powierzchni obu półkul mózgowych. Ze względu na pojawienie się w rozwoju filogenetycznym, rozróżniamy korę dawną, korę starą i korę nową, strukturę najsilniej rozwiniętą, a występującą jedynie u ssaków. Pierwsze neurony...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /4 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORZENIONÓŻKI, Rhizopoda

  Gromada pierwotniaków z typu zarodziowe. Należą do niej zarówno osobniki jedno-, jak i wieiojądrowe.

  Komórka pokryta jest cienką, elastyczną błoną komórkową. Wytwarza tzw. nibynóżki (pseudopodia), które pełnią funkcję organelli ruchu. U niektórych występują skorupki z otworami, przez które...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORA PIERWOTNA

  Warstwa tkanek roślinnych w korzeniu i łodydze występująca między skórką a walcem osiowym. Najlepiej rozwinięta jest w korzeniu, ma charakter tkanki miękiszowej zasadniczej lub spichrzowej. W łodydze zewnętrzna warstwa kory pierwotnej może różnicować się w koienchymę, a wewnętrzna w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORZEŃ

  Wegetatywny, najczęściej podziemny organ osiowy roślin naczyniowych, jego zasadnicze funkcje to utrzymywanie rośliny w podłożu, pobieranie wody i soli mineralnych. W budowie morfologicznej korzenia wyróżnia się szczytowo umiejscowiony stożek wzrostu (pierwotna tkanka merystematyczna) chroniony przez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORDAITY

  Wymarła klasa podgromady nago nasienne. Żyły przede wszystkim w karbonie i permie, Były dużymi (do 30 cm) drzewiastymi roślinami o przyroście wtórnym. Silnie rozgałęziona korona pokryta była spiralnie ustawionymi, wstę-gowatymi liśćmi. Miękisz asymilacyjny był zróżnicowany na palisadowy i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORZEŃ PRZYBYSZOWY

  Korzeń, który nie wyrasta z korzenia głównego, lecz powstaje na pędzie, z wewnętrznych tkanek łodygi. Korzenie przybyszowe występują przede wszystkim na podziemnych kłączach i na płożących się pędach. Mają ogromne znaczenie w rozmnażaniu wegetatywnym roślin, powstając na fragmentach ciała...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOREK, fellem

  Wtórna, roślinna tkanka okrywająca, powstająca z miazgi korkotwórczej (fello-genu). Razem ze wspomnianym fellogenem i fel-lodermą (tkanka miekiszowa) tworzy korkowicę, tkankę okrywającą, wykształcaną w przyroście wtórnym na korzeniach i łodygach roślin nagona-siennych i dwuliściennych. Komórki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /2 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORELACJA

  Zależność między budową a funkcją poszczególnych narządów organizmu. Określone narządy są ze sobą funkcjonalnie powiązane, np. kształt zębów zależy od rodzaju pobieranego pokarmu i ma to również wpływ ha długość i budowę przewodu pokarmowego.

  U ptaków zdolność do (otu stała się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPYTA

  Rogowe wytwory naskórka chroniące ostatnie człony palców ssaków kopytnych. U nie-Parzystokopytnych (konie, tapiry, zebry, nosorożce) III palec, najlepiej rozwinięty, osłonięty jest kopytem. Natomiast u parzystokopytnych (Świnia, hipopotam, wielbłąd, krowa) kopyta rozwinęły się na III i IV palcu i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt

Do góry