Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KOŚĆ ZBITA

  Zbudowana z blaszek kostnych, które koncentrycznie otaczają centralnie położony kanał Haversa, Taka pojedyncza jednostka strukturalna nazwana została osteonem. Istota zbita tworzy trzony kości długich, pokrywa kości płaskie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSTNOSZKIELETOWE, kościste ryby (Osteichthyes)

  Najliczniejsza, współcześnie żyjąca gromada ryb, która pojawiła się w dewonie. W przeciwieństwie do ryb 4 chrzęstnoszkieletowych nie utraciły szkieletu kostnego, a nawet w niektórych liniach rozwojowych jego ilość zwiększyła się kosztem chrząstki. Było to możliwe dzięki pojawieniu się nowej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /6 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOTYLOZAURY

  Prymitywne gady, które pojawiły się w górnym karbonie i całkowicie wymarły pod koniec triasu. Ich rozmiary dochodziły do 30 cm, pokrój ciała przypominał jaszczurkę. Nie posiadały podniebienia wtórnego, kręgosłup składał się z 5 odcinków o kręgach dwuwklę-słych, z dużym otworem dla struny...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSTOŁUSKIE, ganoidy chrzęstne

  Ryby z podgromady kostnopromienistych, obecnie reprezentowane są przez ramieniopłetwe i jesiotrowate. Ich szczęki są wyciągnięte w dziób, a otwór gębowy leży na spodzie głowy. Płetwa ogonowa jest niesymetryczna (heterocerkiczna), ciało pokryte jest ganoidainymi łuskami.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSMKI JELITOWE

  Niewielkie wyrostki błony śluzowej jelita cienkiego, które zwiększają jego powierzchnię chłonną (kontaktu z treścią pokarmową). Do wnętrza kosmków jelitowych wnikają naczynia krwionośne, limfatyczne i włókna nerwowe. Kosmki występują w jelitach ptaków i ssaków.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRASNOROSTY

  Gromada glonów, wykazująca duże zróżnicowanie morfologiczne, od jednokomórkowych do wielokomórkowych plech nitkowatych lub płatkowatych. Występują przeważnie w ciepłych morzach w strefie przybrzeżnej. Piecha może być zabarwiona na kolor czerwony, fioletowy lub niebieskozielony dzięki obecności...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZ SKRZELOWY

  U bezczaszkowców, obszerna gardziel poprzebijana szczelinami skrzelo-wymi o silnie ukrwionych ścianach. Otworem gębowym do kosza skrzelowego dostaje się woda z zawiesiną organiczną i 02.

  Zawiesina opada na dno kosza, gdzie znajduje się rynienka (endostyl), której lepka wydzielina skleja cząstki'...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSMOPOLITYCZNE GATUNKI

  Gatunki zamieszkujące większą część powierzchni Ziemi. Posiadają szeroki zakres tolerancji (eurybionty) i duże możliwości przystosowawcze do zmiennych warunków środowiska. Przykładami są: szczur wędrowny, mysz domowa, wołek zbożowy, mucha domowa.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZYCZEK

  Typ kwiatostanu graniastego, o skróconej i rozszerzonej osi środkowej zwanej dnem kwiatostanowym. Na nim występują gęsto skupione bezszypułkowe kwiaty. Przykładami roślin o tym typie kwiatostanów są: słonecznik, stokrotka, mniszek. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSMÓWKA (chorion)

  Zewnętrzna błona płodowa owodniowców, występująca u gadów, ptaków, ssaków (w tym człowieka). Pośredniczy w odżywianiu i wymianie oddechowej zarodka. Częściowo zrośnięta z omocznią tworzy kosmów-kę omoczniową. Pokryta silnie unaczynionymi ko-smkami, które u ssaków łączą się z macicą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt

Do góry