Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KREDA

  Okres geologiczny ery mezozoicznej trwający od około 135 min do 65 min lat temu. W okresie tym pojawiły się i rozwinęły okrytonasienne, nastąpiła również dominacja, a pod koniec wymarcie dinozaurów i pterozaurów na lądzie,-a w morzach amonitów i belemnitów. Z prymitywnych ssaków wyodrębniły się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRĘGOWCE (Vertebrata)

  Największa grupa zwierząt w ramach typu strunowców, zwykle występująca w randze podtypu. Oprócz cech charakterystycznych dla strunowców, to jest obecności -» struny grzbietowej (przynajmniej w okresie zarodkowym), metamerycznie ułożonych mięśni, szpar skrzelowych, położenia —> układu nerwowego po...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /3 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRESOMÓZGOWIE

  Przednia część mózgu kręgowców zbudowana z dwóch półkul połączonych tzw. spoidłem wielkim (splot włókien nerwowych), Powierzchnia półkul jest silnie pofałdowana i zbudowana z substancji szarej (kora mózgowa). Wewnątrz znajduje się istota biała -i trzy pary jąder podkorowych zawierających...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRWAWIENIE MIESIĘCZNE (miesiączka, menstruacja)

  Comiesięczne, regulowane hormonalnie, krwawienie z kobiecych dróg rodnych, będące następstwem powtarzających się zmian fizjologicznych, związanych z cyklem płciowym; od okresu pokwitania do wystąpienia menopauzy. Spowodowane spadkiem poziomu hormonów pod koniec cyklu.

  Związane z odnowieniem błony...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRETYNIZM, kretynizm tarczycowy

  Schorzenie spowodowane defektem genetycznym, związanym z brakiem enzymu przekształcającego tyrozynę w hormony tarczycy (kretynizm pierwotny), niedoborem jodu w okresie płodowym i niemowlęcym (kretynizm endemiczny, wtórny), niedoczynnością tarczycy (związaną z wolem lub chorobą Hashimoto - przewlekłe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRĄŻENIA UKŁAD, układ krwionośny

  Pojawia się dopiero u wstężnic i pierścienic. Jest to system naczyń przebiegających przez całe ciało, w których znajduje się płyn zawierający i transportujący substancje odżywcze, gazy oddechowe i produkty przemiany materii. Wyróżnia się dwa typy układów krwionośnych: zamknięty i otwarty.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚĆ

  Zbudowany z tkanki kostnej element struktury szkieletu większości -> kręgowców. Główne funkcje kości to budowa rusztowania ciała, przenoszenie sił oraz ochrona tkanek miękkich. Dodatkowo kości stanowią rezerwuar składników mineralnych, przede wszystkim fosforu i wapnia.

  Zewnętrzną warstwę kości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /3 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSTKI SŁUCHOWE, kosteczki słuchowe

  Najmniejsze kostki szkieletu umieszczone w jamie ucha środkowego kręgowców lądowych. U ssaków są to trzy kosteczki, zestawione ze sobą ruchomo: młoteczek, kowadełko i strzemiączko. Ich rolą jest przenoszenie drgań z błony bębenkowej na okienko owalne przedsionka ślimaka.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚĆ GĄBCZASTA, beleczkowata

  Zbudowana z blaszek kostnych zespolonych ze sobą w tzw, beleczki kostne, Beleczki tworzą przestrzenną sieć i są ułożone zgodnie z kierunkiem 'działania obciążeń. Przestrzenie między beleczkami wypełnia czerwony szpik kostny. Kość gąbczasta występuje w nasadach kości.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSTNA TKANKA

  Należy do tkanek łącznych oporowych, w rozwoju zarodkowym powstała z mezodermy. Buduje szkielety wyższych kręgowców.

  Charakteryzuje się dużą ilością substancji międzykomórkowej, w skład której wchodzi związek organiczny - osseomukoid. Substancja międzykomórkowa ulega silnemu wysyceniu solami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /735

  praca w formacie txt

Do góry