Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KSANTOPROTEINOWA REAKCJA

  Jedna z metod jakościowej analizy aminokwasów, reakcja chemiczna służąca do wykrywania obecności aminokwasów aromatycznych w badanej próbce.

  Po dodaniu do roztworu białka stężonego kwasu azotowego (HN03), a następnie ogrzaniu tego roztworu, aminokwasy aromatyczne wchodzące w skład badanego białka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZEMIONKA - SiO2

  Dwutlenek krzemu jest najbardziej rozpowszechnionym związkiem krzemu. W organizmach k. stanowi materiał budulcowy np. okrzemek, promienie, radiolarii i niektórych gąbek. Może też odkładać się w ścianach komórkowych martwych tkanek wzmacniających i przewodzących roślin, np. u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSEROFILE

  Organizmy przystosowane do życia w środowisku suchym, ich cechą charakterystyczną jest oszczędna gospodarka wodna. Ksero-fiiami są niektóre owady, pajęczaki, gady, ssaki. Rośliny zdolne do przetra/ania w warunkach długotrwałej suszy nazywane są kserofitami.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZEPNIĘCIE KRWI

  Wieloetapowy, kaskadowy proces, zapoczątkowany w wyniku miejscowego uszkodzenia naczyń krwionośnych, prowadzący do powstania skrzepu fibrynowego i zahamowania krwotoku. W procesie tym bierze udział szereg czynników krzepnięcia, wśród których przeważająca część to proteazy czyli enzymy proteolityczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /1 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSEROFITY

  Rośliny przystosowane do życia w siedliskach ubogich w wodę, np. na pustyniach, w tropiku, a także w klimacie umiarkowanym (np. na skalistych zboczach). Gromadzą wodę w grubych i mięsistych liściach lub łodygach (sukulen-ty), albo zabezpieczają się przed nadmierną trans-piracją wytwarzając twardą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYWICA

  Choroba polegająca na upośledzonej mineralizacji kości, wynikająca z zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej. Związana z ostiym niedoborem witaminy D w diecie, istotnej dla prawidłowego przyswajania wapnia i fosforu, które w celu wyrównania stężenia we krwi organizm mobilizuje z kości.

  Dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGI

  Trzecia część żołądka ssaków przeżuwających, do której dochodzi pokarm powtórnie przeżuty w jamie gębowej i wymieszany ze śliną. Błona śluzowa tworzy w tej części wysokie, gęste fałdy, przypominające kartki w książce, stąd nazwa. Odciśnięty w k. płyn przechodzi do trawieńca, natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYŻOWANIE TESTOWE

  Kojarzenie osobników o nieznanym genotypie z osobnikami będącymi homozygotami recesywnymi pod względem badanej cechy. W wyniku skrzyżowania osobników analizowane jest potomstwo. Jeżeli badany osobnik był homozygotą dominującą, to wszystkie osobniki z pokolenia FI będą fenotypowo dominujące...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSYLEM, DREWNO

  Roślinna tkanka przewodząca, odpowiedzialna za dystrybucję . wody z solami mineralnymi z korzeni do pozostałych części rośliny. Wyjątkowo, na wiosnę w ksylemie drzew wieloletnich rozprowadzane są związki pokarmowe z tkanek spichrzowych do łodyg i pąków liściowych. Tkankę tą tworzą, w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /3 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYŻOWANIE WSTECZNE

  Kojarzenia osobników rodzicielskich (P) z potomstwem hete-rozygotycznym, a więc pokoleniem FI, W wyniku takiego kojarzenia osobników powstaje potomstwo wsteczne. Krzyżowanie wsteczne jest metodą powszechnie stosowaną zarówno w hodowli roślin jak i zwierząt. Kojarzenie takie ma na celu wprowadzenie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt

Do góry