Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  LANCETNIK

  Najlepiej zbadany przedstawiciel podtypu bezczaszkowców. Zwierzę morskie żyjące na piaszczystym dnie, w przybrzeżnych partiach pełnosłonych mórz. Do cech charakterystycznych należy zaliczyć:

  -    są drobnymi zwierzętami o wydłużonym, dwu-bocznie symetrycznym ciele, bez wyodrębnionej głowy;

  -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAKTACJA

  Fizjologiczny proces, polegający na wydzielaniu mleka (początkowo siary) przez gruczoły sutkowe (mleczne) kobiet i samic ssaków. Gruczoły te zbudowane są z ułożonych promieniście, silnie ukrwionych płatów (w ilości ok. 15-20), oddzielonych od siebie tkanką łączną, z których wychodzą przewody...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /2 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWASY NUKLEINOWE

  Polimerowe związki organiczne, zbudowane z nukleotydów, połączonych ze sobą wiązaniami fosfodiestrowymi. Kwasy nukleinowe są liniowymi cząsteczkami. Uczestniczą w przechowywaniu informacji genetycznej, jej przekazywaniu i odczytywaniu, a więc ekspresji. Wyróżniamy:

  DNA - kwas dezoksyrybonukleinowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANGERHANSA WYSEPKI, wyspy trzustkowe

  Skupienia komórek w obrębie jednego z gruczołów dokrewnych. Komórki alfa L. w. produkują giukagon, który podnosi poziom cukru we krwi (ponieważ uwalnia glukozę z glikogenu w wątrobie) i zwiększa glukoneogenezę. Komórki beta L. w. wydzielają insulinę, która obniża poziom glukozy we krwi, ułatwiając...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAKTAZA

  Enzym hydrolityczny rozkładający dwucukier laktozę na cukry proste: glukozę i ga-laktozę. Występuje w gruczołach mlekowych i przewodzie pokarmowym ssaków, a jej aktywność jest szczególnie wysoka u noworodków.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWASY TŁUSZCZOWE

  Związki zbudowane z długiego łańcucha węglowodorowego zawierającego grupę karboksylową na końcu. Prawie wszystkie naturalnie występujące k. t, zbudowane są z parzystej liczby atomów węgla, co jest konsekwencją tego, że są syntetyzowane z fragmentów dwuwęglowych. Bardzo rzadko występują w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANUGO

  Meszek płodowy/włosy płodowe - delikatne, miękkie owłosienie ciała płodu. Najintensywniejszy rozwój i. zachodzi ok. 7 miesiąca ciąży - pokrywa wówczas prawie całe ciało płodu, z wyjątkiem wewnętrznych powierzchni dłoni i stóp, powiek, pępka, warg. W 8 miesiącu włoski te na ogół wypadają, a...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAKTOZA, cukier mleczny

  Dwucukier złożony z (3-D-galaktozy i (3-D-glukozy połączonych wiązaniem (31-4 giikozydowym, o nazwie systematycznej: p-D-gaiaktopiranozy!o-(l-H> 4)-p-D-glukopiranoza, Laktoza jest produkowana w gruczołach mlecznych ssaków, mleko ludzkie zawiera jej około 7%. Jest o 75% mniej słodka od sacharozy. Enzymem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWAŚNE DESZCZE

  Powszechna nazwa opadów kwaśnych, czyli opadów atmosferycznych o kwaśnym charakterze, poniżej pH = 5,65 charakterystycznego dla typowego deszczu. Powstają na skutek oddziaływania z wodą ditlenku siarki i tlenków azotu. Związki te, po emisji do atmosfery, na skutek kontaktu z parą wodną lub kroplami wody...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /3 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUTYKULA, kutikula

  Trudno przepuszczalna dla wody i powietrza warstwa ochronna, utworzona z kutyny. Pokrywa zewnętrzne ściany komórek skórki na liściach, łodygach i owocach. Obecność k. zapobiega nadmiernemu parowaniu i utracie wody przez tkanki. U higrofitów k. jest bardzo cienka i delikatna, natomiast u roślin stanowisk...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /25.07.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt

Do góry