Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  LINNEUSZ KAROL (1707 - 1778)

  Szwedzki przyrodnik i lekarz, twórca binominalnej nomenklatury biologicznej. Autor teoretycznych prac o kluczowym znaczeniu dla systematyki. W swoich pracach podsumował wiedzę o organizmach żywych (szczególnie o roślinach), uporządkował nazewnictwo, ustalił i zdefiniował podstawowe Kategorie systematyczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIGNINA

  Inaczej drzewnik, substancja inkrustująca zdrewniałe ściany komórek roślinnych (wnikająca między ich elementy szkieletowe). Obecna jest ona w częściach rośliny przewodzących wodę.

  Dzięki wnikaniu ligniny (lignifikacji) ściana komórkowa staje się sztywna i twarda, a przez to odporna na uszkodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIAZY

  Enzymy rozrywające wiązania bez udziału cząsteczki wody. W wyniku ich aktywności dochodzi do utworzenia wiązania podwójnego lub przyłączenia grup atomów do wiązań podwójnych. W zależności od typu rozbijanego lub tworzonego wiązania (np. C—C, C —0, C—N, C—S) dzieli się je na podklasy, np. aldolazy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LILIOWCE

  Gromada bezkręgowców z typu szkarłupni. Żyją wyłącznie w morzach o dużym zasoleniu. Obejmuje gatunki woino żyjące oraz osiadłe. Ciało l. jaskrawo ubarwione, jest zbudowane z wklęsłego kielicha, odchodzących od niego ramion i łodyżki.

  Szkielet wapienny w kielichu zbudowany jest z płytek, a...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBIDO, popęd płciowy

  Skłonność do kontaktu płciowego z osobnikami przeciwnej płci. U kręgowców i człowieka I. występuje pod wpływem hormonów gonadotropowych oraz hormonów płciowych wydzielanych przez jądra i jajniki. Pojawienie się l. wiąże się z dojrzewaniem płciowym i zwiększeniem syntezy estrogenów u samic, a...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIMFOCYTY

  Niejednorodna grupa białych krwinek, odgrywająca istotną rolę w reakcjach odpornościowych organizmu. Posiadają zdolność rozpoznawania antygenów (markerów) powierzchniowych komórek obcych i własnych organizmu (antygenów zgodności tkankowej HLA - ang. hu-man leukocyte antigen). Powstają (Hmfopoeza) w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /4 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LICZEBNOŚĆ POPULACJI

  Jedna z podstawowych cech populacji, oznacza liczbę osobników składających się na daną populację, czyli zespół osobników jednego gatunku zamieszkujący w danym czasie określoną przestrzeń i wzajemnie na siebie oddziałujących.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LĘGNIOWCE

  Typ grzybopodobnych organizmów, zaliczanych do grzybów niższych. Obejmuje organizmy o dobrze rozwiniętej grzybni, złożonej z długich, rozgałęzionych, wielojądrowych strzępek, nie podzielonych ścianami poprzecznymi. Ściany komórkowe zbudowane są głównie z celulozy. U wszystkich I. brak gamet...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIANY

  Rośliny pnące, o zdrewniałych, trwałych łodygach, wspinające się po podporach żywych (drzewa) lub martwych (skały). L. występują głównie w wilgotnych lasach równikowych. Charakteryzują się szybkim wzrostem, mają specyficzną budowę anatomiczną - drewno nie tworzy jednolitego walca, lecz jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEUKOPENIA

  Obniżona liczba krwinek białych (leukocytów) we kiwi obwodowej (norma 4-10 tys./ml krwi). Występuje w samoistnym uszkodzeniu układu krwiotwórczego (szpik kostny), w przebiegu chorób krwi i tkanki łącznej (kola-genoza).

  Towarzyszy ciężkim zakażeniom bakteryjnym (bakteryjne zapalenie wsierdzia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 181

  praca w formacie txt

Do góry