Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  LISTOWNICA, laminaria

  Rodzaj glonu z gromady brunatnice. Heteromorficzna przemiana pokoleń (gametofit jest zupełnie inny morfologicznie niż sporofit); plechy sporofitu duże: 1-5 m dł., zróżnicowane na ryzoidy, kauloidy, fylloidy; gametofit nitkowaty, drobny, mikroskopijnej wielkości. L. występują masowo, tworząc rozległe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIOFILIZACJA

  Suszenie sublimacyjne (odwadnianie w stanie zamrożonym) termolabilnych (wrażliwych na działanie temperatur) produktów spożywczych i preparatów farmakologicznych.

  Początkowo zostają one zamrożone do temperatury -50°C, a następnie umieszczane w próżni (ok. lPa, w próżni lód przechodzi bezpośrednio w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIPAZY

  Enzymy z klasy hydrolaz, rozkładające wiązania estrowe w tłuszczach. Końcowym produktem ich aktywności są wolne kwasy tłuszczowe i glicerol, a produktami pośrednimi - diglicery-dy i monoglicerydy. W organizmie człowieka występują: lipaza żołądkowa i trzustkowa. L. stwierdzono również u roślin i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIPIDY, tłuszcze

  Grupa związków organicznych, niejednorodna pod względem chemicznym, obejmująca tłuszcze i substancje tłuszczopodob-ne o bardzo szerokim spektrum działania. Wspólnymi cechami lipidów są: stosunkowo słaba rozpuszczalność w wodzie i rozpuszczalność w odczynnikach niepolarnych, jak eter czy chloroform...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /4 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LINIA BOCZNA, linia naboczna

  Zespół skórnych komórek zmysłowych, wrażliwych na ruch wody, występujących u bezżuchwowców, ryb i larw płazów, L. b. umożliwia orientację w mętnej wodzie lub nocą i pozwala wyczuć zbliżającą się zdobycz.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIEBIGA PRAWO MINIMUM

  Prawo, dotyczące tolerancji organizmów na różne czynniki obecne w środowisku, sformułowane zostało na podstawie badań eksperymentalnych J, Von Liebiega nad potrzebami pokarmowymi roślin uprawnych, w XIX wieku.

  Prawo minimum Liebiega mówi, że wzrost i rozwój organizmu określany jest przez ten...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LINIENIE

  Okresowe zrzucanie powierzchniowych części ciała niektórych zwierząt. U bezkręgowców linienie po/ega na zrzucaniu oskórka w formie larwalnej, do czasu osiągnięcia dojrzałości płciowej lub przez całe życie. W przeważającej części przypadków linienie związane jest ze skokowym wzrostem zwierzęcia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIGAZY

  Enzymy tworzące nowe wiązania i wykorzystujące do tego energię z ATP. Zaliczane są do 6 klasy enzymów (syntetazy). W zależności od typu tworzonego wiązania (C —0, C — S, C — N lub C — C) I. dzieli się na podklasy. Ligazy DNA uczestniczą w łączeniu nici kwasu dezoksyrybonukleinowego, karboksylaza...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LINIE PAPILARNE (linie brodawkowe)

  Wytwory skóry właściwej, bruzdy i listewki (utworzone z tzw, grzebieni skóry), do których wnikają zakończenia nerwów czuciowych, naczynia włosowate i ujścia gruczołów potowych.

  Tworzą charakterystyczny, indywidualny dla każdego człowieka (ssaków naczelnych, niektórych torbaczy), niezmienny układ...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIGNIFIKACJA

  Proces drewnienia, inkrusta-cji ścian komórkowych nierosnących komórek roślinnych ligniną, w wyniku czego ulegają one silnemu stwardnieniu i ubytkowi wody, stając się sztywne i zyskując odporność na mechaniczne i chemiczne uszkodzenia (np. działanie drobnoustrojów).

  Cząsteczki ligniny mają...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /680

  praca w formacie txt

Do góry