Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  LIZA (rozpuszczenie)

  W warunkach fizjologicznych rozpad komórek (bakterii gram(-), erytrocytów) na skutek reakcji immunologicznej, pod wpływem przeciwciał zwanych lizynami, w obecności składników układu dopełniacza.

  Może być również przeprowadzona w warunkach in vitro (lizaty komórkowe) w celu ekstrakcji różnych substancji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIZOSOMY

  Jedne z organelli w cytoplazmie komórek zwierzęcych, mające postać niewielkich, wypełnionych enzymami hydrolitycznymi, pęcherzyków. Główną funkcją lizosomów jest rozkładanie złożonych substancji wielkocząsteczkowych do związków prostszych, które wykorzystywane są następnie przez komórkę między...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIZOZYM

  Inaczej muramidaza, enzym o właściwościach bakteriobójczych, należący do grupy hydrolaz glikozydowych odkryty przez Aleksandra Fleminga w 1922 roku. Lizozym zbudowany jest z pojedynczego łańcucha polipeptydowego, w skład którego wchodzi 129 aminokwasów. Jest on pierwszym enzymem, dla którego uzyskano...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIŚCIENIE, liście zarodkowe

  Pierwsze liście na rozwijającym się pędzie siewki roślin nasiennych, powstające w trakcie rozwoju zarodka w nasieniu, najczęściej krótko żyjące, o budowie uproszczonej w porównaniu z liśćmi właściwymi. Liczba rozwijających się I. jest cechą charakterystyczną dla danej grupy roślin:...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIZYNA (Lys, K)

  Jeden z aminokwasów, podstawowych jednostek strukturalnych białek. Jest aminokwasem polarnym, hydrofitowym (rozpuszczalnym w wodzie). Ponadto, podobnie jak arginina, lizyna jest aminokwasem zasadowym - jej łańcuch boczny jest obdarzony ładunkiem dodatnim.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIŚĆ

  Organ roślin wyższych, bocznie osadzony na łodydze, zróżnicowany morfologicznie i anatomicznie w zależności od gatunku rośliny, etapu jej rozwoju, pełnionej funkcji i położenia na łodydze. Ze względu na pochodzenie rozwojowe wyróżnia się dwa rodzaje liści: mikrofile i makrofile. Odróżnia je...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /9 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOCUS

  Miejsce zajmowane w chromosomie przez alternatywne formy tego samego genu (I. mn. loci). Ponieważ geny w chromosomach ułożone są liniowo, loci genów również ułożone są w porządku liniowym. Graficzny schemat ułożenia genów w chromosomach nosi nazwę mapy genetycznej.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITORAL

  Strefa przybrzeżna zbiorników wodnych. W przypadku mórz jest to strefa regularnie zalewana przez wodę w czasie przypływu i odsłaniana przy odpływie. Zazwyczaj jest bogatym ekosystemem.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIPOPROTEINY

  Kompleksy białkowo-lipido-we służące do transportu triacylogliceroli i cholesterolu, występujące w osoczu krwi. Ze względu na rosnącą gęstość, związaną z coraz większą ilością białka, dzielimy je na: chylomikrony, chylomi-krony resztkowe, lipoproteiny o bardzo małej gęstości (VLDL)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /2 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISTKI ZARODKOWE

  Zespoły komórek, budujące ciało zarodka w okresie gastrulacji, z których powstają zawiązki poszczególnych tkanek i narządów. Wyróżnia się 3 I. z., mające postać nabłonkowych warstw komórek: ektodermę

  -    leżącą najbardziej zewnętrznie, endodermę

  -    najbardziej wewnętrznie i leżącą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt

Do góry