Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  MATRIKS

  Macierz mitochondrialna, koloidalna substancja wypełniająca przestrzeń ograniczoną przez pofałdowaną, wewnętrzną błonę mito-chondriów. W skład matriks wchodzą enzymy cyklu Krebsa (cyklu kwasu cytrynowego), enzymy uczestniczące w utlenianiu kwasów tłuszczowych ()3-oksydacji kwasów tłuszczowych)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MELANIZM PRZEMYSŁOWY

  Przykład mikroewolucji zachodzącej w populacji. Polega na liczniejszym występowaniu w regionach przemysłowych form ciemniej ubarwionych. Jest to uwarunkowane działaniem doboru naturalnego, któiy w środowisku zanieczyszczonym eliminuje osobniki o jasnej pigmentacji (jako lepiej widoczne - są zjadane przez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mchy

  Klasa mszaków obejmująca torfowce i mchy właściwe (prątnikowce). U mchów dominuje gametofit, który ma postać ulistnionej łodyżki przytwierdzonej do podłoża chwytnikami. Sporofit mszaków stanowi bezlistna łodyżka zakończona puszką zarodnikową. Z powstających w puszce po mejozie, haploidalnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MELATONINA

  Pochodna tryptofanu: N-ace-tylo-5-metoksytryptamina. Wyizolowana po raz pierwszy w 1958 roku z szyszynki woiu. Związek konserwatywny - występujący od bakterii, glonów, roślin wyższych, aż po strunowce.

  Odgrywa istotna rolę w regulacji rytmu dobowego (snu i czuwania), wpływa korzystnie na układ...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /2 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEANDROWCE

  Pierwotne płazy, żyjące pod koniec ery paleozoicznej i na początku mezo-zoicznej (dewon - trias). Wyodrębniły się z ryb trzonopłetwych i miały wiele cech rybich, np. rybia czaszka, ogon, skóra pokryta łuskami, a w budowie wewnętrznej dobrze zachowana struna grzbietowa. Przykładem jest ichtiostega...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MENDLA PRAWA

  Podstawowe prawa dziedziczności sformułowane przez czeskiego mnicha, Grzegorza Mendla w XIX wieku, w oparciu o doświadczenia hodowlane prowadzone na grochu. Rewolucyjne ze względu na odkrycie cząsteczkowej, a nie jak dotąd sądzono „płynnej" natury dziedziczenia (pojęcie „czynnika dziedziczności"...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /4 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDUZA

  Parasolowata postać krążkopławów i stułbiopławów (parzydełkowce). Ma symetrię promienistą.

  W odróżnieniu od osiadłego, workowatego polipa jest formą wolno pływającą. Meduzy określa się jako formy planktoniczne, choć poruszają się także dzięki skurczom parasola (komórki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALTOZA, cukier słodowy

  Dwucukier zbudowany z dwóch cząsteczek glukozy połączonych wiązaniem a-glikozydowym. Wykazuje właściwości redukujące. W przyrodzie występuje w nektarze, pyłku i kiełkach nasion. Częściej spotykana jest jako efekt rozkładu skrobi lub glikogenu.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAŁŻE

  Mięczaki, których ciało okryte jest dwuklapową muszlą. Żyją wyłącznie w .wodach i są skrzelodyszne. ich miękkie ciało składa się z klinowatej nogi i tułowia (worek trzewiowy). Małże nie posiadają głowy. Są mało ruchliwe, pełzają lub ryją w dnie bądź przytwierdzają się bisiorem do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKROFAGI

  Komórki o dużych właściwościach żernych. Potrafią sfagocytować do stu komórek bakteryjnych. Niszczą też stare, zużyte komórki organizmu (głównie krwinki). Makrofagi powstają z monocytów (leukocyty - białe ciałka krwi), które opuściły łożysko naczyniowe i wywę-drowały do innych tkanek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /603

  praca w formacie txt

Do góry