Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  MIĘŚNIE POPRZECZNIE PRĄŻKOWANE

  Typ tkanki mięśniowej, motoryczna tkanka zwierzęca. Charakteryzuje się ona występowaniem ułożonych naprzemiennie ciemnych i jasnych prążków. Zbudowana jest z wydłużonych komórek, zwanych włóknami mięśniowymi, zdolnych fło kurczenia się. Wśród mięśni poprzecznie prążkowanych można...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /3 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEZOSOMY

  Wpuklenia błony komórkowej prokariontów, pełniące podobną rolę jak mito-chondria u eucaryota. Ponadto biorą udział w rozdziale materiału genetycznego, w czasie podziału komórki. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIOGLOBINA

  Globularne białko, zdolne do odwracalnego wiązania tlenu cząsteczkowego (taką zdolność wykazuje także hemoglobina), występujące głównie w tkance mięśniowej. Mioglobina odpowiada za magazynowanie tlenu i pośredniczy w jego przekazywaniu z hemoglobiny do komórek. Ma to szczególne znaczenie podczas...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROELEMENTY (pierwiastki śladowe)

  Pierwiastki chemiczne, których zawartość w organizmie nie przekracza 0,01%, a zapotrzebowanie dobowe 100 mg/dobę. Należą tu m.in. żelazo, miedź, cynk, jod, fluor, selen, chlor, mangan, molibden, kobalt, wanad, nikiel i krzem. Nie wszystkie, w przeciwieństwie do makroelementów są niezbędne do jego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIANO COLI

  Wskaźnik sanitarny, mówiący o zanieczyszczeniu badanego środowiska (woda) bakteriami typu fekalnego/kałowego. Wskaźnik ten jest liczbą, mówiącą o najmniejszej ilości próby wody, w jakiej można znaleźć jedną komórkę z tzw. grupy coli (E.coli), to znaczy im mniejsza liczba, tym zanieczyszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROEWOLUCJA

  Procesy ewolucyjne, przebiegające na poziomie gatunku, w obrębie danej populacji, prowadzące do zmian częstotliwości występowania alleli w populacji, a w efekcie do tworzenia nowych form: podgatunków, a czasem i gatunków (specjacja). Czynnikami odpowiedzialnymi za zachodzenie mikroewolucji są: dobór...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIELINOWA OSŁONKA

  Białkowo-lipldowa osłonka aksonów włókien nerwowych rdzennych, obwodowego układu nerwowego, bogata w cholesterol i fosfolipidy. Powstaje w procesie mielinizacji, poprzez spiralne owijanie się wokół aksonu przekształconej błony komórek glejowych (lemocyty, komórki Schwanna).

  Nieciągła, zawiera...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROFIBRYLA

  Struktura - organizacyjna ściany komórkowej, średnicy około 25 nm. Stanowi zespół, ułożonych obok siebie, fibtyl elementarnych, może zawierać do 2000 cząstek celulozowych, W części rdzeniowej zbudowana z celulozy, w części peryferyjnej z celulozy i hemicelulozy.

  Tworzy w ścianie komórkowej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEZOLECYTALNE JAJA

  Typ komórek jajowych, zawierających średnią ilość substancji odżywczych, Występują u zwierząt rozwijających się w wodzie, których zarodek nie ma możliwości czerpania substancji odżywczych ze środowiska, np. płazy, ryby dwudyszne.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MERYSTEMY

  Inaczej tkanki merystematycz-ne, tkanki twórcze roślin lub grzybów. Tkanki te zbudowane są z niewielkich komórek o cienkich, pierwotnych ścianach, stosunkowo dużych jądrach, małych wakuolach i gęstej cytoplazmie. Komórki te zdolne są do regularnych podziałów, w wyniku których tworzą się nowe partie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /2 531

  praca w formacie txt

Do góry