Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  MITOZA

  Podział jądra komórkowego, prowadzącej do podwojenia ilości komórek. Mitoza nie zmienia ilości i jakości materiału genetycznego w dzielącej się komórce. W przypadku organizmów jednokomórkowych mitoza zwiększa liczbę osobników w populacji, jednakże są one identyczne genetycznie.

  U organizmów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITOZA - FAZY

  W procesie mitozy wyróżnia się 4 fazy, określane często jako fazy jądrowe:

  - profaza: w fazie tej następuje spiralizacja/kon-densacja chromosomów. Jąderko pod koniec profazy zaczyna się rozpraszać, jak również otoczka jądrowa zanika na w skutek pękania. Skondensowane chromosomy zostają zepchnięte...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIOMER, sarkomer

  Podstawowa jednostka strukturaino-czynnościowa mięśni; szerokości ok. 2-3 (im. Zbudowana z zachodzących na siebie miofilamentów (-» miofibryle), W obrazie mikroskopowym (polaryzacyjnym oraz w elektronowym) widoczny jako układ naprzemiennie ułożonych prążków: jasnych (prążki I - izotropowe, o dużej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIOZYNA

  Jedno z tzw. białek motorycznych lub motorów molekularnych, wykorzystuje ona energię uzyskaną w wyniku hydrolizy adenozyno-trójfosforanu - ATP (posiada aktywność ATP-azy) do generowania siły mechanicznej i aktywnego poruszania się w komórkach.

  Miozyna zbudowana jest w charakterystyczny sposób - jej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘCZAKI (Mollusca)

  Typ zwierząt bezkręgowych, obejmujący około 130 tys, gatunków, ustępujący pod względem liczebności tylko -> stawonogom. Obejmuje zwierzęta o odrębnej od innych budowie, tylko w niewielu szczegółach nawiązujące do -> pierścienic. Mięczaki dzieli się na osiem gromad: bezpłytkowce (Aptacophora)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /12 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROFILAMENTY

  Filamenty aktynowe, jeden z rodzajów struktur tworzących cytoszkielet komórkowy, u organizmów eukariotycznych. Są to podłużne włókienka, zbudowane z globularnego białka aktyny. Poszczególne cząsteczki tego białka (określane jako G-aktyna lub aktyna globular-na), znajdujące się w cytoplazmie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘKISZ, parenchyma

  Trwała tkanka roślinna. Występuje u glonów i mszaków, jednak najbardziej rozwiniętą formę przyjmuje w organach roślin naczyniowych. Parenchyma zbudowana jest z żywych, cienkościennych komórek, zawierających duże wakuole oraz liczne -> plastydy, które na świetle przekształcają się w chloroplasty...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /3 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROTUBULE

  Jeden z typów włókien białkowych, tworzących bazę dla cytoszkieletu we wszystkich rodzajach komórek eukariotycznych. Poza rolą strukturalną, mikrotubule służą do przemieszczania się organelli komórkowych wewnątrz cytoplazmy, umożliwiają ruch chromosomów podczas podziału komórkowego (wchodzą w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘŚNIE GŁADKIE

  Typ tkanki mięśniowej, zbudowanej z kurczliwych, podłużnych, wrzecionowatych, ostro zakończonych komórek, zawierających jedno, centralnie umiejscowione jądro. Mięśnie gładkie pracują w sposób niezależny od woli, kurczą się powoli, ale mogą przez dłuższy czas pozostawać w stanie skurczu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIOFIBRYLE

  Ułożone równolegle zespoły zachodzących na siebie miofilamentów: cienkich (aktyna, tropomiozyna, troponina) i grubych (miozyna), składające się na włókna kurczliwe tkanki mięśniowej; średnicy 1-2 u,m.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /235

  praca w formacie txt

Do góry