Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  MORULA

  Zarodek wielokomórkowy, powstający podczas bruzdkowania całkowitego. Morula powstaje w wyniku podziałów zygoty, powstałe bal-stomery tworzą zwarty, kulisty twór o ściśle przylegających komórkach, przypominających owoc morwy (Morula alba). U ludzi zarodek osiąga ten etap rozwoju po trzech dniach i wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUKOPOLISACHARYDY (MPS, glukozo-aminogiukany, GAG, śluzowielocukrowce)

  Wielocukrowce, heteropolisacharydy tworzące w połączeniu z białkami: kolagenem i elastyną (białka strukturalne) składnik tkanki łącznej: chrzęstnej, ścięgien i skóry.

  Zbudowane z łańcuchów zmodyfikowanych cząsteczek cukrów (kwas hialuronowy: kwas glikuronowy i N-acetyloglukoza-mina; siarczan...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOCZ

  Rezultat pracy nerek, płyn służący do wydalania z organizmu produktów przemiany materii, głównie związków azotowych: białek i kwasów nukleinowych. W zależności od końcowych produktów tej przemiany materii; amoniaku, mocznika i kwasu moczowego, wyróżniamy odpowiednio zwierzęta amonioteliczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /3 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUTACJA (łac. mutatio - zmiana)

  Jakakolwiek zmiana w materiale genetycznym danego organizmu. Wyróżniamy dwa główne typy mutacji:

  -    mutacje genowe: zmiany w sekwencji DNA danego genu;

  -    mutacje chromosomowe, aberracje chromosomowe: zmiany w jakości i ilości chromosomów w jądrze komórkowym.

  Skutki mutacji mogą wywołać szereg zmian...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOCZNIK, karbamid

  Diamid kwasu węglowego, końcowy produkt przemiany białek. U części kręgowców lądowych wydalany z moczem, jako jeden z jego składników (—> zwierzęta ureote-Yiczne). Pierwszy związek organiczny zsyntetyzo-wany metodami chemicznymi, co ostatecznie obaliło teorię o „sile życiowej” regulującej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUTACJA CHROMOSOMOWA

  Mutacja powodująca zmianę w wyglądzie i/lub jakości chromosomu, (—> aberracje chromosomowe). Do mutacji chromosomowych zaliczamy:

  -    delecje: utrata części chromosomu, np. fragmentu ramienia.

  -    duplikacje: powielenie jednego z odcinków chromosomu;

  -    translokacje: przemieszczenie się jednego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOCZNIKOWY CYKL, cykl ornitynowy

  Przebiegający w wątrobie większości kręgowców lądowych (płazów i ssaków), z udziałem specyficznych enzymów. Jest to cykl przemian metabolicznych, w którym silnie toksyczne w większych stężeniach jony amonowe (NH4+), będące produktem ubocznym w procesie rozkładu aminokwasów, są przekształcane w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /3 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUTACJA GENOMOWA

  Mutacje polegające na zmianie w ilości chromosomów w jądrze komórkowym. Mutacje genomowe są obecnie także zaliczane do aberracji chromosomowych. Polegają na utracie (monosomia) lub dodatkowej obecności (np. trisomia) jednego z chromosomów.

  Przyczyną zajścia takiego typu mutacji jest np...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONOCYT

  Największa komórka należąca do krwinek białych (5-8% w puli leukocytów), średnicy ok. 20 [im, z jądrem kształtu nerkowatowego. Monocyty powstają z komórek macierzystych, w czerwonym szpiku kostnym, żyją ok. 72 godzin.

  Wykazują zdolność wydostawania się poza światło naczyń układu krążenia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITOCHONDRIUM

  Organellum komórkowe występujące u organizmów eukariotycznych, w któryrn zachodzi większość procesów oddychania komórkowego: cykl Krebsa (cykl kwasu cytrynowego) oraz transport elektronów w łańcuchu oddechowym; glikoliza (pierwszy etap oddychania komórkowego) zachodzi w cytoplazmie.

  Przestrzeń...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 165

  praca w formacie txt

Do góry