Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  NACZYNIA WIEŃCOWE

  Naczynia krwionośne odżywiające i dostarczające tlen do mięśnia sercowego. Elastyczne, wyłożone śródbłon-kiem. Wyróżniamy dwie główne tętnice wieńcowe: lewą (z reguły większa) i prawą, które odchodzą z początkowego odcinka aorty. Początkowo biegną razem w obrębie tzw, bruzdy wieńcowej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUTACJE LETALNE

  Mutacje genetyczne powodujące śmierć płodu lub zgon następuje niedługo po porodzie. Przyczynami powstawania mutacji letalnych są przeważnie duże uszkodzenia genomu (aberracje chromosomowe), które nie pozwalają na przeżycie zapłodnionej komórki. U podstaw mutacji letalnych mogą być także mutacje w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NACZYNIA WŁOSOWATE (kapilarne, włośniczki)

  Najmniejsze i najwęższe, cienkościenne naczynia krwionośne, o średnicy ok. 8 mm (sumaryczna długość dochodzi do 100 tysięcy kilometrów). Zbudowane z warstwy śródbfonka (z pojedynczej warstwy komórek), otoczonej tkanką łączną.

  Powstają z tętniczek (angiogeneza), przechodzą w b. małe żyły...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUTANT

  Osobnik, którego materiał genetyczny zawiera zmiany (mutacje), nie będące wynikiem rekombinacji lub zawierający allele genów inne niż osobnik dziki, powstałe w wyniku drobnych zmian w zapisie genetycznym. Zmiany te mogą być wywołane pod wpływem czynników zewnętrznych (fizycznych lub chemicznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAD+ - dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy

  Koenzym pełniący rolę przenośnika elektronów i protonów w wielu procesach oksydo - redukcyjnych. Jest głównym akceptorem elektronów w procesach utleniania substancji oddechowych. Składa się z adenozyno-5 '-monofosforanu i nukie-otydu nikotynoaminoadeninowego.

  W reakcjach dehydrogenacji przejmuje jon...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  n - liczba chromosomów w komórce

  Oznacza pojedynczy garnitur chromosomowy w prawidłowej gamecie. Komórki somatyczne większości organizmów (diplontów) posiadają podwójny komplet chromosomów, czyli 2n. Liczba chromosomów jest stała i charakterystyczna dla gatunku, np. u człowieka 2n = 46, tj. 23 pary w komórkach somatycznych, a n = 23 w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADCIŚNIENIE TĘTNICZE (hipertensja)

  Przewlekła choroba układu krążenia, której głównym objawem jest przekroczenie granicznej wartości ciśnienia 140/90 mmHg (milimetry słupa rtęci). Najczęstsza przyczyna rozwoju choroby niedokrwiennej serca.

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NABŁONEK, tkanka nabłonkowa, tkanka zwierzęca

  Komórki nabłonków ściśle do siebie przylegają. Brak lub bardzo niewiele istoty międzykomórkowej, Wszystkie nabłonki umieszczone są na podścielisku łącznotkankowym i za jego pośrednictwem odżywiane.

  Brak unaczynienia i unerwienia. Komórki zachowują zdolność do podziałów, dzięki czemu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NACZYNIA KRWIONOŚNE

  Wąskie i elastyczne przewody, o zróżnicowanej długości i przekroju. Stanowią łożysko dla krążącej w organizmie krwi (układ krwionośny). Wśród nich wyróżniamy —» tętnice, —> żyły i -> naczynia włosowate. Mają wspólny plan budowy, a jego modyfikacje wynikają z pełnionych przez nie funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORFINA

  Związek należący do -» alkaloidów fenantrenowych (klasyfikowany również do izochi-nolinowych), o wzorze C17H1903N. Pozyskiwana (obok kodeiny - eter metylowy morfiny) z opium, uzyskiwanego z maku. Biały proszek, słabo rozpuszczalny w wodzie, o gorzkim smaku. Stosowana jako silny środek przeciwbólowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 405

  praca w formacie txt

Do góry