Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE

  Siły działające na powierzchni cieczy. Są to głównie siły spójności, tj. wzajemne oddziaływania między takimi samymi cząsteczkami. Napięcie powierzchniowe przeciwstawia się zwiększaniu powierzchni cieczy, dzięki czemu ciecz zbiera się w krople. Może być obniżone przez detergenty (np. kwasy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASIENIE, pot. nasiono

  Roślinny twór, charakterystyczny dla roślin kwiatowych, powstający w wyniku rozmnażania płciowego i umożliwiający rozsiewanie i rozprzestrzenianie gatunku, stanowi także formę przetrwalnikową, pozwalającą na przeżycie niekorzystnych warunków. Nasienie powstaje z przekształcenia zalążka po...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /7 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARKOTYKI

  Środki chemiczne, syntetyczne lub pochodzenia naturalnego, o działaniu pobudzającym, odurzającym lub halucynogennym (psy-chodysleptycznym), wywołujące, tolerancję na zwiększane dawki, prowadzące do uzależnień. Niektóre są stosowane dla potrzeb medycyny (morfina, barbiturany).

  Do narkotyków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASIENIE, sperma

  Płyn wydzielany w czasie -» ejakulacji zawierający —» plemniki zawieszone w płynie nasiennym (osoczu). Plemniki powstają w jądrach na drodze -» spermatogenezy, natomiast osocze nasienne jest wynikiem działalności dodatkowych gruczołów: krokowego, opuszkowo-cewkowego (Cowpera) i gruczołów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /2 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADWZROCZNOŚĆ, dalekowzroczność, wada wzroku

  Przy nadwzroczności promienie świetlne odbite od przedmiotów blisko położonych skupiają się poza siatkówką, a nie na niej. Obrazy dalekie postrzegane są bez zaburzeń. Nadwzroczność wymaga szkieł korekcyjnych skupiających.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAGONASIENNE ROŚLINY

  W naszej florze nagonasienne to rośliny:

  -    głównie drzewiaste,

  -    zalążek nie okryty położony jest na owocolist-ku,

  -    wiatropylne,

  -    liście w kształcie igieł lub łusek, pozostających najczęściej przez zimę na drzewie (wyjątek modrzew).

  Do najważniejszych drzew iglastych zaliczamy:...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADNERCZA

  Para gruczołów dokrewnych położonych na górnym biegunie każdej z nerek. Na przekroju nadnerczy widoczne są dwie warstwy o różnym pochodzeniu embrionalnym - kora i rdzeń.

  Kora produkuje różne hormony sterydowe, np. mineraiokortykoidy -.regulujące gospodarkę wodną i mineralną ustroju...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADP+ - fosforan dinukieotydu nikotynoamidoadeninowego

  Jeden z przenośników elektronów i protonów w wielu procesach oksydo - redukcyjnych zachodzących w komórkach. W odróżnieniu od NAD+ cząsteczka NADP+ posiada przyłączoną do grupy hydroksylowej, w pozycji 2’ pierścienia rybozy nukleotydu adeninowego, grupę fosforanową. Podobnie jak NAD+ również...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NACZYNIA LIMFATYCZNE

  Stanowią łożysko dla krążącej w organizmie limfy (por. Chton-ka). Łączą ze sobą obwodowy system węzłów chłonnych, budują otwarty układ iimfatyczny. Wśród nich wyróżniamy naczynia limfatyczne główne (pnie limfatyczne) i obwodowe. Cienkościenne, mają zastawki, zapobiegające cofaniu się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUTACJA GENOWA

  Zmiana w sekwencji nukleotydów w DNA, które doprowadza do powstania nowej jakości genu/ allelu. Mutacje są zmianami w pierwszorzędowej strukturze DNA, które mogą być dziedziczone, a więc przekazywane potomstwu. W mutacjach genowych wyróżniamy następujące zjawiska:

  -    tranzycja - zamiana-zasady...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /2 740

  praca w formacie txt

Do góry