Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  NEODARWINIZM, ewolucjonizm syntetyczny

  Zespół poglądów opisujących i wyjaśniających przebieg ewolucji organizmów. N, łączy odkrycia genetyki, systematyki i paleontologii w spójną teorię, wywodzącą się z teorii K, Darwina.

  Zastępuje błędne poglądy dziewiętnastowieczne na temat dziedziczności genetyką Mendla, Morgana i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEUROFIBRYLE, wiązki neurofilamentów

  Włókienek białkowych i mikrotubui, które występują w cytoplazmie perykarionu tworząc sieć, a w wypustkach komórki nerwowe układają się w równolegle biegnącą wiązkę. Neurofibryle spełniają funkcję podporową (cytoszkielet) i transportową (transportują pęcherzyki z neuroprzekaźni-kami od i do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERKA - zanercze/nerka właściwa/nerka ostateczna

  Parzysty narząd wydalniczy dorosłych gadów, ptaków i ssaków, główny element układu moczowego. U człowieka nerki leżą w tylnej części jamy brzusznej pod przeponą. Podstawową jednostką strukturalną i funkcjonalną n. jest ne-fron. Liczba nefronów w n. sięga ok. 1,5 min. Funkcje nerek obejmują...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEURON

  Komórka nerwowa, podstawowa jednostka układu nerwowego, której zadaniem jest przewodzenie impulsów elektrycznych w tkance nerwowej, Neuron posiada zdolność reagowania stanem czynnościowym (impulsem) na pobudzenie oraz zdolność przewodzenia tego stanu na inne neurony za pośrednictwem synaps (poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /2 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERW

  Równolegle biegnąca wiązka włókien nerwowych spojona tkanką łączną wiotką, W nerwach występują włókna nerwowe reprezentujące somatyczny i autonomiczny układ nerwowy.

  W zależności od składu włókien wyróżnia się: nerwy czuciowe, stanowiące zbiór włókien neuronów czuciowych, nerwy ruchowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWACJA

  Użytkowanie - układ nerwów (żyłek, wiązek przewodzących) w liściu. N, może być dłoniasta, gdy z nasady liścia wybiega kilka nerwów pierwszego rzędu, które rozchodzą się promieniście ku obwodowi liścia (np. przywrot-nik); pierzasta, gdy z nasady liścia wybiega nerw gtówny, od którego odchodzą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEKROZA, martwica

  Niespecyficzna śmierć martwicza pojedynczych komórek, ich skupisk, tkanek lub narządów, będąca wynikiem mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia błony komórkowej, zakażenia drobnoustrojami, niedotlenieniem, brakiem substancji odżywczych, działaniem wysokich dawek czynników toksycznych lub fizycznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWOWY UKŁAD

  Zespół narządów organizmu zwierzęcego służący do odbierania bodźców ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, ich przetwarzania oraz przekazywania do narządów wykonawczych: mięśni i gruczołów. Układ nerwowy zapewnia łączność organizmu ze środowiskiem zewnętrznym, a poprzez współdziałanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /6 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEKTAR

  Słodka, zwykle bezbawna i dość gęsta ciecz wydzielana przez rośliny w kwiatach -w miodnikach. Zawiera 30-90% wody, 5-70% cukrów (glukozy, fruktozy, sacharozy i in.), kwasy organiczne, olejki eteryczne, barwniki, związki azotowe, witaminy, enzymy i substancje mineralne, N. jest surowcem, z którego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARZĄD, organ

  Morfologicznie wyodrębniona część organizmu wielokomórkowego, zbudowana z określonych tkanek, ułożonych zgodnie z pewnym planem, która jest przystosowana do pełnienia określonych funkcji. W botanice częściej operuje się, pojęciem organu, natomiast nazwa „narząd" jest powszechniej używana w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 115

  praca w formacie txt

Do góry