Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  NISZA EKOLOGICZNA

  Specyficzne dla każdego gatunku miejsce w strukturze biocenozy i rola w jej funkcjonowaniu. Nisza ekologiczna organizmu jest określana przez wszystkie aspekty jego życia oraz jego wzajemne stosunki z wszystkimi elementami środowiska ożywionego - biocenozy i nieożywionego, czyli biotopu (czynniki fizyczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NUKLEOID

  Obszar cytoplazmy w komórkach prokariotycznych, w którym zlokalizowany jest chromosom bakteryjny, składający się najczęściej z kolistej cząstki DNA i białek wiążących się do DNA, umożliwiających zwinięcie długiej cząsteczki. Nukleoid jest odpowiednikiem jądra komórkowego w komórkach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NITRYFIKACYJNE BAKTERIE

  Chemoautotroficze bakterie, występujące powszechnie w glebie i zbiornikach wodnych, czerpiące energię potrzebną do syntezowania związków organicznych z utleniania związków azotu (MH3 i N02").

  Stanowią one ważne ogniwo w cyklu krążenia azotu w przyrodzie, wzbogacając glebę w związki azotu o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NUKLEOPROTEIDY, nukleoproteiny

  Białka złożone, zawierające grupę niebiałkową (prostetyczną) w postaci kwasu nukleinowego: deok-syrybonukleinowego (DNA) lub rybonukleinowego (RNA). Wielocząsteczkowe kompleksy zbudowane z białek (głównie zasadowych, np. histony lub hi-stonopodobne, protaminy) i kwasów nukleinowych, połączone...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEURYT, akson, włókno osiowe

  Wypustka cytoplazmatyczna komórki nerwowej (neuronu), przewodząca impulsy elektryczne z ciała komórki na zewnątrz. Akson kończy się licznymi rozgałęzieniami tworzącymi tzw. drzewko końcowe, na którego zakończeniach występują końcowe kolbki synaptyczne wchodzące w skład synaps, za pomocą których...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEUSTON

  Zespół organizmów związanych z błoną powierzchniową wody i utrzymujących się w tym środowisku dzięki napięciu powierzchniowemu wody. W skład n. wchodzą głównie organizmy mikroskopijne: bakterie, grzyby, glony, pierwotniaki i wrotki, dość liczne są także duże bezkręgowce, np. nartniki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEUTROFIL, granulocyt obojętnochłonny

  Kulista komórka, średnicy 7-8 j.im, o pałeczkowa-tym lub segmentowanym jądrze, w którym liczba segmentów (do 5; liczba Arnetha) zależy od stopnia dojrzałości komórek. Populacja stanowiąca 30-71% krążących leukocytów, podzielona na dwie grupy; obwodowe i przyścienne.

  Wykazują zdolność do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWY CZASZKOWE

  Nerwy wychodzące z mózgu kręgowców w formie symetrycznych par. Unerwiają narządy zmysłowe głowy, mięśnie,oraz skórę głowy i twarzy, gruczoły łzowe, ślinianki i jamę ustną, gardziel, a także narządy trzewne poza obszarem głowy.

  U wyższych kręgowców wyróżnia się 12 par n. cz., oznaczanych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEKTON

  Zwierzęta zamieszkujące otwartą toń wodną, które aktywnie pływając, mają zdolność przeciwstawienia się ruchom wody i pokonywania dużych odległości. W wodach śródlądowych są to głównie ryby, natomiast n. morski obejmuje także: głowonogi (kałamarnice), ssaki (walenie i płetwonogie) oraz gady...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWY RDZENIOWE

  Parzyste nerwy kręgowców wychodzące z rdzenia kręgowego w postaci pęczków skupiających się w korzonki: brzuszne (przednie) o charakterze ruchowym i grzbietowe (tylne) o charakterze czuciowym, tworzące zgrubienia zwane zwojami rdzeniowymi.

  Korzonki te łączą się ze sobą, tworząc mieszany...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt

Do góry