Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  NOGOGŁASZCZKI, pedipalpy

  Druga para odnóży gębowych u pajęczaków. Złożone są z kilku członów. Za pomocą wyrostka umieszczonego na środkowym członie rozdrabniają i rozgniatają pokarm. U skorpionów i zaleszczotek nogo-gtaszczki przekształcają się w długie kleszcze. U innych upodabniają się do odnóży lokomotorycznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIBYNÓŻKI, pseudopodia

  Organella ruchu, różnokształtne wypustki cytoplazmatyczne służące do poruszania się niektórych pierwotniaków (korzenionóźki - ameba, otwornice, promienice). Biorą również udział w procesie pobierania pokarmu i odbierania bodźców, U organizmów wielokomórkowych nibynóżki wytwarzają czasem leukocyty i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORADRENALINA (NA, norepinefryna, sympatyna; 4-(2-amino-1-hydroksyetylo)benzeno-1,2-diol

  Hormon z grupy amin katecholo¥/ych, pochodna tryptofanu (aminokwas aromatyczny). Wydzielana przez część rdzeniową gruczołu nad-nerczowego (związana z adenozynotrifosforanem i chromograniną A) w odpowiedzi na sytuacje wywołane stresem i silne emocje, a także obniżenie stężenia glukozy, ciśnienia krwi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NONDYSJUNKCJA

  Zaburzenia podczas podziałów jądra komórkowego prowadzące do braku lub nierównomiernego rozdzielenia chromosomów siostrzanych jak w mitozie, czy homologicznych podczas mejozy.

  W wyniku wystąpienia nondy-sjunkcji dochodzi do mutacji typu genomowego (aberracje chromosomowe). Komórki potomne wówczas posiadają...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NICIENIE, Nematoda

  Typ bezkręgowców obejmujący około 12 000 gatunków zwierząt wód słodkich, słonych, gleb i form pasożytniczych. Przypuszcza się, że istnieje nawet 500 000 gatunków nicieni, żyją praktycznie wszędzie. Posiadają obłe, robakowate ciało, nie podzielone na segmenty, pokiyte kolagenowym, martwym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NONSENSOWNY KODON

  Kodon w kodzie genetycznym niekodujący żadnego aminokwasu, który jest sygnałem dla zatrzymania procesu translacji. W kodzie genetycznym występują trzy kodony nazywane również kodonami STOP, są to: U AA, UGA i U AG (ochra, opal, amber).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEŁUPKA

  Typ owocu - suchy, niepękający, najczęściej jednonasienny, posiada skórzastą owocnię, która luźno otacza nasienie, np. słonecznik. U wielu roślin z rodziny złożone n. zaopatrzone są w aparaty lotne, np. mniszek, ostrożeń. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOSICIEL, wektor

  Organizm zwierzęcy nie wykazujący objawów chorobowych, lecz posiadający drobnoustroje chorobotwórcze lub pasożyty, które roznosi poprzez kai, mocz iub płyny ustrojowe. W technikach inżynierii genetycznej wektor to odcinek DNA połączony z określonym genem i wszczepiony do genomu komórki biorcy.

  Jako...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKOTYNA

  Substancja psychoaktywna (wpływająca na psychikę i zachowanie) pochodzenia roślinnego (wytwarzana w korzeniach i rozprowadzana do całej rośliny z gatunku Nicotiana tabacum - tytoniu szlachetnego), należąca do grupy alkaloidów (związków organicznych zawierających azot, zwykle w pierścieniu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWORODEK, niemowlę

  Pojęcie określające okres, rozwojowy człowieka od momentu urodzenia do 4 tygodnia życia. Noworodki mają z reguły nieco wydłużony kształt głowy (wynik przechodzenia przez kanał rodny, również przed-glowie - obrzmienie skóry głowy), elastyczną czaszkę z niezrośniętymi szwami czaszkowymi, siną...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 952

  praca w formacie txt

Do góry