Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Fizjologiczny wzrost temperatury ciała

  Częstość występowania fizjologicznego wzrostu temperatury ciała obserwuje się u 0,5-1,7% noworodków. Wzrost temperatury ciała obserwuje się najczęściej w 3.-4. dniu życia zwykle w dniu maksymalnego ubytku masy ciała. Jest to nagły wzrost do 39°C, a nawet 40°C.

  Przyczyny powstawania gorączki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /05.06.2014 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwawienie wewnątrzczaszkowe

  Krwawienie wewnątrzczaszkowe jest jednym z najpoważniejszych powikłań neurologicznych u noworodków przedwcześnie urodzonych i dotyczy prawie 50% dzieci z urodzeniową masą ciała < 1500 g. Zależność między wiekiem płodowym a częstością występowania krwawień jest odwrotnie proporcjonalna. Krwawienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /05.06.2014 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja układu krążenia

  W ciągu pierwszych godzin, a czasem dni życia krążenie noworodkowe stanowi formę przejściową między krążeniem płodowym a krążeniem typu dorosłego. Krążenie płodowe charakteryzuje się dużym oporem naczyniowym w płucach i małym oporem naczyń systemowych. Z powodu dużego oporu naczyń płucnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /05.06.2014 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odczyny ciążowe

  Transport hormonów matczynych przez łożysko może spowodować przejściowe zmiany w gruczołach piersiowych i narządach płciowych u noworodka. Stan ten występuje ok. 6.-7. dnia życia dziecka. U niektórych noworodków obojga płci stwierdza się powiększenie gruczołów piersiowych z gromadzeniem się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /05.06.2014 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odśluzowanie noworodka

  Delikatne odśluzowanie noworodka przez odessanie wydzieliny z jamy ustnej, gardła i nosa jest konieczne tylko w przypadku obecności dużej ilości śluzu i płynu owodniowego w górnych drogach oddechowych. W większości przypadków osuszenie i pobudzenie przez dotyk (delikatne masowanie stóp, pocieranie pleców)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /05.06.2014 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termoregulacja

  Utrzymanie stałej ciepłoty ciała u dorosłych zapewniają zarówno procesy metaboliczne, jak i aktywność mięśniowa (np. dreszcze). W okresie życia płodowego komfort cieplny zapewnia organizm matki. Po urodzeniu noworodek musi przystosować się do względnie zimnego środowiska zewnętrznego przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /05.06.2014 Znaków /3 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stolce przejściowe

  Większość noworodków oddaje pierwszy stolec (smółkę) w ciągu pierwszych 24 h życia. Smółka jest lepką, gęstą ciemnozielonkawą, bezwonną, ciągnącą się masą, wytwarzaną od 16. tygodnia życia płodowego.

  Od ok. 4.-5. doby życia, gdy karmienie mlekiem stabilizuje się, pojawiają się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /05.06.2014 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabieg Credego

  W realizacji procesu pielęgnowania nad noworodkiem po porodzie bardzo ważne jest zapobieganie rzeżączkowemu zapaleniu spojówek. W tym celu należy do 30 min po porodzie fizjologicznym wykonać zabieg Credego przy użyciu 1% azotanu srebra i wody destylowanej lub zastosować 0,5% maść erytromycynę lub 1%...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /05.06.2014 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja przewodu pokarmowego

  W momencie porodu przewód pokarmowy jest morfologicznie prawidłowo wykształcony. Smółka, pierwszy stolec, pojawia się u 90% noworodków w pierwszej dobie życia, a u pozostałych - w ciągu pierwszych 36 godzin życia. Niektóre procesy funkcjonalne są dojrzałe, a inne rozwijają się w kolejnych tygodniach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /05.06.2014 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiary noworodka po porodzie

  Pomiar masy ciała noworodka. Na wytarowaną wagę położyć owiniętego w pieluchę noworodka. Po zważeniu przełożyć noworodka na uprzednio przygotowany pakiet z ciepłymi pieluchami, a pozostawioną pieluchę zważyć. Różnica po odjęciu masy pieluchy od pomiaru masy ciała dokonanego uprzednio jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /05.06.2014 Znaków /1 645

  praca w formacie txt

Do góry