Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ODŻYWIANIE

  Dostarczanie do organizmu pod postacią pokarmu, substancji odżywczych (cukry, białka, tłuszcze), składników mineralnych i witamin, niezbędnych do podtrzymania podstawowych funkcji życiowych, prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu (gdzie są wykorzystywane jako materiał budulcowy, energetyczny...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKSYDOREDUKTAZY

  Enzymy katalizujące reakcje oksydacyjno-redukcyjne (utleniania i redukcji). Są to enzymy, które katalizują reakcję przeniesienia elektronu z jednej cząsteczki (nazywanej donorem elektronów) na drugą (akceptora elektronów). W ich skład wchodzą często koenzymy takie, jak NAD+, NADP+, FAD, FMN...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGONEK LIŚCIOWY

  Część liścia, łącząca blaszkę liściową z nasadą liścia. Ogonek liściowy zbudowany jest ze skórki, tkanki miękiszowej i mechanicznej oraz paru wiązek przewodzących.

  Wiązki przewodzące zawierają drewno i łyko, ułożone w ten sposób, że łyko znajduje się po stronie dolnej (brzusznej) ogonka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKSYHEMOGLOBINA

  Hemoglobina utlenowana, zawierająca przyłączoną cząsteczkę tlenu do atomu żelaza grupy hemowej w każdym z czterech miejsc wiążących 02. Utlenowanie zachodzi w płucach (lub skrzelach), gdzie tlen doprowadzany jest ze środowiska, dyfunduje on do erytrocytów i łączy się z hemoglobiną. Czerwone...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKO

  Zwierzęcy narząd wzroku, odbierający bodźce świetlne i przesyłający je za pośrednictwem impulsów nerwowych do ośrodków wzrokowych w korze mózgowej, gdzie dochodzi do wytworzenia obrazu. Od zewnętrznej strony gałkę oczną człowieka otacza twardówka - jest to nieprze-puszczająca światło...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /5 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPORNOŚĆ IMMUNOLOGICZNA

  Mechanizm obronny, polegający na. aktywowaniu układu immunologicznego w odpowiedzi na antygen (np. zakażenie bakteryjne), który prowadzi do utrudnienia wniknięcia obcego czynnika do organizmu lub do jego unieczynnienia i szybkiego usunięcia. Jeżeli dochodzi do częstszych kontaktów z konkretnym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /4 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRĄCZKA OKOŁOPRZEŁYKOWA

  Element układu.nerwowego pierścienic. Zbudowana jest z pni nerwowych odchodzących od parzystego zwoju mózgowego (nadgardzielowego) otaczających przełyk i łączących go ze zwojami podgar-dzielowymi.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRUCH

  Automatyczna reakcja organizmu na bodźce przy udziale układu nerwowego. Jest podstawową jednostką czynnościową ukł. nerwowego, która umożliwia połączenie za pośrednictwem neuronów receptora z efektorem (łuk odruchowy). Wyróżnia się dwa typy odruchów: bezwarunkowe (wrodzone) i warunkowe (nabyte)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBWODOWY UKŁAD NERWOWY

  Część somatycznego ukł. nerwowego, składa się z 12 par nerwów czaszkowych i 31 par nerwów rdzeniowych. Nerwy czaszkowe unerwiają głowę i szyję, tylko X nerw błędny unerwia narządy wewnętrzne klatki piersiowej i jamy brzusznej. Nerwy rdzeniowe unerwiają mięśnie poprzecznie prążkowane...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODWŁOK

  Ostatni odcinek ciała stawonogów, w którym znajduje się większość narządów: układ rozrodczy, układ oddechowy, serce, główna część układu pokarmowego. U skorupiaków zaopatrzony jest w odnóża, u owadów może występować tzw. pokładełko, lecz typowych odnóży brak. U pająków na odwłoku znajdują...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt

Do góry