Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ORGAN, narząd

  Część organizmu wielokomórkowego mająca określoną formę, zbudowana z tkanki jednego rodzaju lub z różnych tkanek, występująca w określonym miejscu i pełniąca określone funkcje. W botanice stosuje się określenie organ, w zoologii natomiast - narząd. Główne organy u roślin to pęd i korzeń. U...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANELLUM KOMÓRKOWE

  Struktura o specyficznej budowie i funkcji, tworząca część komórki. Wyróżnia się organella obłonione, w tym otoczone pojedynczą błoną (np. aparat Golgiego, siateczka śródplazmatyczna, lizosomy, peroksyso my, wodniczki, rzęski, wici) lub dwiema bfonami (jądro komórkowe, mitochondria, chloroplasty)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANELLUM AUTONOMICZNE

  Struktura komórkowa o specyficznej budowie i funkcji, posiadająca włas.ną, niezależną od jądra komórkowego informację genetyczną. Tylko część białek orgenelli autonomicznych syntetyzowana jest na podstawie ich genomu. Druga część jest kodowana przez genom jądrowy. Białka kodowane przez oba genomy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONTOGENEZA, rozwój osobniczy

  Ogół zmian anatomicznych i fizjologicznych przebiegających w czasie rozwoju danego osobnika od chwili jego powstania aż do -> śmierci. W przypadku organizmów jednokomórkowych ontogeneza ogranicza się do wzrostu i różnicowania organelli wewnątrzkomórkowych. Ontogenezie wielokomórkowców towarzyszy zwykle...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /4 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OOGAMIA

  Typ rozmnażania płciowego, w którym obie gamety (komórki rozrodcze, męska i żeńska) różnią się między sobą morfologicznie (wielkością, kształtem, ilością materiałów zapasowych). Komórka jajowa Gajo, gameta żeńska) jest duża i nieruchliwa, plemnik (gameta męska) mały, opatrzony wicią...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OOGENEZA

  Fizjologiczny proces, prowadzący do wytworzenia dojrzałych komórek jajowych. Rozpoczyna się w okresie życia płodowego. Początkowo obejmuje serię podziałów komórkowych, mitotycznych pierwotnych komórek linii płciowej żeńskiej, prowadzących do powstania ogromnej ilości oogoniów (2n4c).

  Te...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OOGONIUM

  U zwierząt: komórka rozrodcza żeńska zdolna do podziałów mitotycznych. U większości zwierząt o. dzielą się w jajnikach dojrzałych samic i rozwijają się z nich oocyty. U ssaków o. mnożą się tylko w okresie życia płodowego i w żeńskim noworodku wszystkie komórki płciowe w jajnikach są już...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPERON

  Podstawowa jednostka organizacyjna genów w genomach bakteryjnych/prokariotycz-nych. Zawiera jednostki regulatorowe i zestaw genów iub gen danego szlaku metabolicznego. Przykładem jest o peron laktozowy zawierający wszystkie geny potrzebne do metabolizmu laktozy przez bakterie lub operon tryptofanowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPIUM

  Nieoczyszczona mieszanina alkaloidów izolowanych z nasion i zielonych makówek maku lekarskiego. Głównym alkaloidem wchodzącym w skład o. jest -» morfina. Jako środek przeciwbólowy znajduje ogromne zastosowanie w medycynie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONKOSFERA

  Larwa występująca w rozwoju przedstawicieli gatunków z podgromady tasiemców członowanych (np. tasiemiec uzbrojony, tasiemiec nieuzbrojony). O. opuszcza osłony jajowe w organizmie żywiciela pośredniego, posiada 3 pary haków, które ułatwiają przedostanie się z przewodu pokarmowego żywiciela do naczyń...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt

Do góry