Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ORGAZM, szczytowanie

  Kulminacyjny punkt podniecenia płciowego połączony z uczuciem zadowolenia, rozkoszy. U samców orgazmowi towarzyszy wytrysk spermy. Prawdopodobnie orgazm u samic wykształcił się dopiero u kobiet (aibo u wyższych naczelnych).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSMOREGULACJA

  Regulacja osmotyczna mechanizm zapewniający zachowanie stałego potencjału osmotycznego płynów ustrojowych. Za regulację osmotyczną odpowiada układ wydalniczy i krwionośny u zwierząt, a u pierwotniaków wodniczki tętniące. W osmoregulacji największą rolę odgrywa mechanizm transportu aktywnego przez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORNITYNA, aminokwas niebiałkowy

  Nie będący jednostką strukturalną białek. Bierze udział w cyklu reakcji przetwarzania amoniaku do mocznika, występującym u większości kręgowców lądowych, zwanym cyklem mocznikowym (lub cyklem ornitynowym). Ornityna jest obok mocznika produktem rozpadu argininy w jednej z reakcji tego cyklu. W...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSMOZA

  Specyficzny rodzaj zjawiska dyfuzji, dotyczący przenikania rozpuszczalnika - wody przez selektywnie przepuszczalne błony biologiczne (plazmatyczne). Przenikanie cząsteczek wody przez selektywnie przepuszczalną błonę na zasadzie osmozy może odbywać się swobodnie w obu kierunkach.

  W konkretnym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORZECH

  Owoc pojedynczy, suchy, niepękają-cy. Składa się ze zdrewniałej owocni i jednego nasienia nie zrośniętego z owocnią, często zaopatrzony jest w urządzenia do rozsiewania (np. skrzydełka, kolce). Orzech właściwy występuje np. u dębu, buka, leszczyny.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANICZNE SUBSTANCJE

  Związki zbudowane z węgla, którego atomy mają swoistą zdolność bezpośredniego wiązania się między sobą i tworzenia łańcuchów lub pierścieni węglowych. Związki organiczne odgrywają zasadniczą rolę w budowie (strukturalne białka, lipidy i cukrowce) i funkcjonowaniu (kwasy nukleinowe, enzymy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPŁUCNA

  Błona surowicza otaczająca płuca kręgowców lądowych. Zbudowana jest z tkanki łącznej włóknistej pokrytej jednowarstwowym nabłonkiem płaskim. Warstwa otaczająca płuca nosi nazwę o. trzewnej (lub o. płucnej) i przechodzi w o. ścienną, wyścielającą wewnętrzną powierzchnię jamy piersiowej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANOGENEZA

  Ogół procesów prowadzących do powstania w pełni wykształconych organów (narządów). U zwierząt procesy te mogą zachodzić bądź tylko w okresie rozwoju zarodkowego, bądź mogą rozciągać się na okres rozwoju pozazarodkowego, młodocianego, larwalnego. Rozpoczynają się podczas gastrulacji, po...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPONY MÓZGOWO - RDZENIOWE

  Błony osłaniające mózg i rdzeń kręgowy. Najniższe kręgowce, minóg czy ryby chrzęstnoszkieletowe, posiadają tylko jedną oponę, która przylega bezpośrednio do mózgu i rdzenia. U ryb kostnoszkieletowych i płazów ogoniastych rozdziela się ona na dwie blaszki, z których zewnętrzna zrasta się z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /3 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPTIMUM FIZJOLOGICZNE

  Wartość parametrów fizycznych cechujących warunki, w którym proces przebiega najintensywniej. Natężenie każdego procesu fizjologicznego zależy od warunków zewnętrznych, np. natężenie fotosyntezy zależy od stężenia dwutlenku węgla, intensywności światła, temperatury.

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /773

  praca w formacie txt

Do góry