Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PAJĘCZYNA

  Nici powstające z krzepnącej na powietrzu wydzieliny gruczołów przędnych niektórych —> pajęczaków (pająków, zaleszczotków, roztoczy) oraz wijów, larw chruścików i motyli. W zależności od gatunku zwierzęcia pajęczyna może spełniać różne funkcje. Wielu gatunkom umożliwia budowę schronienia, np, w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWODNIOWCE

  Organizmy, u któiych w rozwoju zarodkowym pojawiają się błony płodowe: owodnia, omocznia i kosmówka. Wytworzenie błon płodowych uniezależniło rozwój tych zwierząt od środowiska wodnego, gdyż zamknięte w obrębie jaja płodowego wody płodowe zapewniają zarodkowi mikrośrodowisko wodne. Do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWADY (insekta)

  Gromada —> stawonogów, licząca ponad milion gatunków, czyli prawie 75% wszystkich znanych zwierząt. Jednak obliczenia szacunkowe wskazują, że jest ich o wiele więcej, 10 lub nawet 20 min gatunków, które czekają na odkrycie. Owady stanowią bardzo zróżnicowaną grupę zwierząt, która na lądzie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /16 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWOC

  Organ roślin okrytozalążkowych, powstający z zalążni i otaczający nasiono lub nasiona do czasu ich dojrzenia, ułatwiający rozsiewanie nasion. Czasem w budowie owocu uczestniczy także dno kwiatowe lub inne części kwiatu. Rozrastająca się ściana zalążni tworzy owocnię, zwaną także perykarpem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /6 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWOCNIA, perykarp

  Ściana owocu. Można w niej wyróżnić warstwę zewnętrzną - epikarp (eg-zokarp), środkową - mezokarp i wewnętrzną - en-dokarp. Owocnia rozwija się ze ściany zalążni słupka (owoce właściwe) lub z płonnych elementów kwiatu (owoce rzekome).

  Może mieć postać mięsistą albo suchą, skórzastą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚRODEK ODDECHOWY

  Ośrodek nerwowy zlokalizowany w rdzeniu przedłużonym. Reaguje na nadmiar dwutlenku węgla (w postaci jonów HC03) we krwi. Krew z C02 przepływająca przez rdzeń przedłużony powoduje pobudzenie komórek ośrodka. Wysyłają one impulsy (przez rdzeń kręgowy i nerwy) do mięśni oddechowych, przepony i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTEOPOROZA (zrzeszotnienie kości)

  Uogólniona (lub miejscowa) choroba metaboliczna kości. Charakteryzuje się niską masą tkanki kostnej i upośledzoną budową kości, które prowadzą do ich obniżonej wytrzymałości na obciążenia i zwiększonej podatności na złamania (obniżenie tzw. progu złamania). Kość staje się zrzeszotnia-ła...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /2 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚRODKI KOROWE

  Obszary kory mózgowej odpowiedzialne za poszczególne czynności nerwowe. Ośrodki te zlokalizowane są w płatach wyznaczonych przez szczeliny i bruzdy na powierzchni istoty szarej. Np. w płacie czołowym znajdują się ośrodki ruchowe, w ciemieniowym czuciowe, ośrodek słuchu mieści się w płatach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTIUM

  Liczba mnoga: ostia - otwory w workowatym lub rurkowatym sercu niektórych bezkręgowców (np. stawonogi) o otwartym układzie krwionośnym. Przez ostia zbierana w worku osierdziowym krew wpływa do serca wskutek jego rozkurczania się.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTOLITY, kamyczki błędnikowe

  Statolity zbudowane z węglanu wapnia, występujące w uchu środkowym kręgowców, których ruch, zachodzący pod wpływem grawitacji, poprzez ucisk odpowiednich komórek receptorowych informuje zwierzę o zmianach położenia ciała. U człowieka otolity mieszczą się w błędniku, gdzie umieszczone są na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 051

  praca w formacie txt

Do góry