Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PAPROTNIKI (Pteridophyta)

  Dawna nazwa obejmująca rośliny, u których w przemianie pokoleń sporofit wyraźnie dominuje nad gametofitem, a zarodniki produkowane są w specjalnych zarodniach podczas mejozy.

  Opierając się na takiej charakterystyce, zaliczano do paprotników następujące podgromady: widłakowe, psylotowe, skrzypowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA

  Zdolność układu immunologicznego kręgowców do silniejszego i szybszego reagowania na każdy następny kontakt z danym antygenem. Jest wynikiem stymulacji długo żyjących limfocytów pamięci (mogą nimi być: limfocyty B i limfocyty T) lub ustawicznej stymulacji specyficznych limfocytów przez antygen...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARK KRAJOBRAZOWY

  Obszar o szczególnie wyróżniającym się krajobrazie oraz estetycznych, historycznych i kulturowych walorach środowiska.

  Obszar ten podlega częściowej ochronie: nie rozwija się przemysłu ani nie stawia charakterystycznych, wysokich zabudowań. Zachowana jest natomiast gospodarka rolna lub leśna w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPROTNIKI - CYKL ROZWOJOWY PAPROCI

  Paprotniki, podobnie jak mszaki, przechodzą w rozwoju przemianę pokoleń. Pokoleniem dominującym jest sporofit, czyli cała wieloletnia paproć złożona z korzeni, łodygi i liści.

  Gametofit, będący pokoleniem płciowym, rozwija się z zarodnika i ma postać niewielkiego ser-cowatego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANDEMIA

  Epidemia, która swoim zasięgiem obejmuje znaczny obszar, kraj, kontynent lub nawet cały glob. Wywoływana najczęściej przez wirusy. W przeszłości charakter pandemiczny miały takie choroby jak: ospa, dżuma, cholera, współcześnie pandemie wywołują wirus grypy i Hl¥.

  Jeden z pierwszych opisów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARK NARODOWY

  Obszar objęty szczególną ochroną, o wysokich walorach przyrodniczych, na terenie którego ograniczona jest działalność gospodarcza, zasiedlanie itp. Parki Narodowe tworzone są dla kompleksowego chronienia znajdującej się na ich terenie przyrody, czyli prawnej ochronie podlegają nie tylko określone...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /1 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARAMYLON

  Zapasowy polisacharyd, występujący w komórkach glonów należących do gromady euglenin; występuje wolno w cytoplazmie, w postaci otoczonych błoną ziaren, niekiedy gromadzi się w plastydach wokół pirenoidu.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANSPERMII TEORIA, panspermia

  Hipoteza zakładająca pochodzenie ziemskiego życia z kosmosu. Zgodnie z tą koncepcją materia żywa może podróżować w przestrzeni kosmicznej chroniona przed zabójczym działaniem promieniowania kosmicznego, np. wewnątrz meteoru. Po raz pierwszy została sformułowana przez szwedzkiego chemika Svante A...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALEOZOIK, paleozoiczna era

  Pierwsza, najstarsza era w dziejach Ziemi, trwająca od ok. 570 min do ok. 245 min lat temu. Dzieli się na 6 okresów: kambr, ordowik, sylur, dewon, karbon i perm. Świat organizmów roślinnych: na początku p, (kambr, ordowik, sylur) dominują glony w morzach. Pod koniec syluru pojawiają się pierwsze...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŁECZKA OKRĘŻNICY, Escherichia coli, E. coli

  Bakteria gramujemna z rodziny Entero-bacteriaceae. Ze względu na swój wygląd - morfologię - zaliczana jest do pałeczek, nie wytwarza przetawalników, o rozmiarach 0,6 x 2-3 j.im. Występuje pojedynczo lub w parach. Względny beztlenowiec, to znaczy, że w warunkach tlenowych niezbędną energię do życia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /2 036

  praca w formacie txt

Do góry