Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PASTERYZACJA

  Metoda konserwacji żywności, polegająca na kilkukrotnym ogrzewaniu płynów organicznych (np. mleka, soków) do temperatur niszczących drobnoustroje (powyżej 60°C), ale zachowujących witaminy i skład chemiczny płynu (nie większej niż 100°C) na okres 1 lub kilku minut oraz do temperatury 85°C na okres...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PELLIKULA

  Najbardziej zewnętrzna część komórki pierwotniaka. W najprostszej formie, u ko-rzenionóżek nagich, p. stanowi błona komórkowa wraz z cienką warstwą cytopiazmy, zawierającą mikrofilamenty.

  W innych przypadkach błona komórkowa jest podścielona strukturami błoniastymi, mikrotubulami, czy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATOGEN

  Czynnik wywołujący objawy chorobowe lub negatywne zmiany (patologiczne) w organizmach roślin, zwierząt i człowieka. Wyróżniamy patogeny biologiczne (wirusy, bakterie, pasożyty, grzyby) i nieożywione (czynniki fizyczne lub chemiczne). Ustanawiane na podstawie zgodności ich działania z postulatami Evansa...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARAPODIUM, pranóże

  Nieczłonowane uwypuklenie bocznej ściany pierścienic. Są to płatowate, dwudzielne (widlasto rozgałęzione) wyrostki ciała ułatwiające zwierzętom pływanie i pełzanie po dnie. U niektórych gatunków rozwija się na p. wyrostek skrzelowy. P, są charakterystyczne dla pierścienic (wieloszczety, np...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANTOFELEK (Paramecium caudatum)

  Przedstawiciel orzęsków, jeden z najbardziej znanych pierwotniaków, jego ciało jest wydłużone, gęsto pokryte rzęskami, o długości 180-300 ,um. W środku ciała leży perystom w kształcie lejka, służący do pobierania pokarmu. Występuje po wszechnie w słodkowodnych zbiornikach każdego typu, masowo...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARATHORMON, PIH

  Hormon przytarczyc występujący u ludzi, jest polipeptydem. Zwiększa stężenie jonów wapnia (Ca2+) we krwi, a obniża zawartość wapnia w kościach, obniża też poziom jonów fosforanowych we krwi. P. jest niezbędny do życia, bowiem zmniejszenie zawartości jonów wapnia we krwi i w płynie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPROCIE

  Klasa należąca do gromady paprotników, Są roślinami lądowymi (tylko niektóre żyją w wodzie, np. salwinia pływająca); występują w miejscach wilgotnych i cienistych we wszystkich strefach klimatycznych.

  Sporofity mają duże, podzielone blaszki liściowe, za młodu pastorałowa-to zwinięte; na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARAZYTOLOGIA

  Nauka o pasożytach; zajmuje się biologią i rozwojem pasożytów, z uwzględnieniem związków zachodzących pomiędzy pasożytem a jego żywicielami pośrednimi i żywicielem ostatecznym, bada zasięg występowania różnych gatunków pasożytów i ich żywicieli oraz zajmuje się metodami zwalczania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPROCIE NASIENNE

  Klasa z podgromady nagozalążkowych, obejmująca całkowicie 'wymarłe rośliny występujące od karbonu po koniec jury. Znane są z osadów wszystkich kontynentów. Łączyły w sobie cechy paproci (liście, pokrój rośliny) i roślin nasiennych (zalążki, budowa anatomiczna łodygi).

  P. n. wbrew swej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARCIE KORZENIOWE

  Zjawisko występujące u roślin i polegające na wypieraniu wody w ksylemie (drewnie) korzeni do wyższych części rośliny, tzn. do łodyg i liści. W ksylemie wytwarza się ciśnienie, które jest spowodowane przepływem wody z komórek parenchymatycznych walca osiowego do ksylemu.

  Woda przemieszcza się w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /1 365

  praca w formacie txt

Do góry