Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PLEMNIK, spermatozoid, spermatozoon

  Męska, baploidalna komórka rozrodcza (roślin i zwierząt). Zwykle ruchliwa, długości 40 do 250 um (u człowieka ok. 60 p.m). U kręgowców powstają w jądrach, w wyniku procesu spermatogenezy (a dokładniej: spermiogenezy), po czym dojrzewają w najądrzach (razem około 72 dni, u wielu gatunków dopiero w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /1 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁETWA

  Charakterystyczny dla kręgowców wodnych fałd skóry uczestniczący w poruszaniu. Płetwy ryb rozpięte są na kostnych lub chrzęstnych promieniach, które stanowią ich szkielet. Parzyste płetwy (piersiowe i brzuszne) są odpowiednikami kończyn kręgowców lądowych.

  Płetwy nieparzyste to: grzbietowa (może...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLECHA

  Wielokomórkowe lub komórczakowe ciało nie zróżnicowane na organy i tkanki. Piecha może mieć postać nitkowatą, płatowatą, krzacz-kowatą itp. Może też wykazywać zróżnicowanie na części upodabniające do odpowiednich organów, np, kauloidy do łodyg, fylloidy do liści, chwytniki (ryzoidy) do korzeni...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAZMOLIZA

  Zjawisko kurczenia się i odstawania protoplastu komórek od ściany komórkowej; spowodowane jest utratą wody. Wynik umieszczenia komórki w roztworze o stężeniu wyższym niż to, które panuje w jej wnętrzu (tzw. hi-pertonicznym względem komórki).

  Cząsteczki wody zaczynają wtedy przenikać na zewnątrz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLĄSAWICA HUNTINGTONA

  Choroba genetyczna, neurodegeneracyjna, wywołana auto-somalnym genem dominującym. Ujawnia się u he-terozygot w wieku dojrzałym (po 40 roku życia), stąd allel ten, choć niekorzystny, utrzymuje się w populacji. Charakterystycznym objawem choroby Huntingtona są drgawki spowodowane zaburzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAZMID F

  Plazmid zawierający czynnik F, a wiec zestaw genów potrzebnych do wytworzenia fimbrii płciowej, w celu wymiany materiału genetycznego pomiędzy bakteriami w procesie koniu-, gacji.

  Szczepy bakteryjne posiadające plazmid F oznacza się jako F+ lub + np. E. coli F+, zaś szczepy pozbawione tego plazmidu jako F-...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAZMIDY

  Pozachromosomowe cząsteczki DNA, które posiadają zdolność do powielania się tj. -> replikacji niezależnie od chromosomu. Występują najczęściej w komórkach bakteryjnych, jak również sporadycznie w komórkach wyższych organizmów jednokomórkowych, np. drożdże. Cząsteczka plazmidowego DNA jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAZMOCYTY

  Komórki kwi stanowiące elementy układu immunologicznego. Powstają z limfocytów B po ich aktywacji, wskutek zadziałania antygenu i odpowiedniego limfocytu T. Plazmocyty mają rozbudowane retikulum endoplazmatyczne i poprzez produkcję przeciwciał uczestniczą w odpowiedzi humoralnej - swoista odpowiedź...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAZMODESMA

  Specyficzny typ połączeń pomiędzy komórkami roślinnymi, cienkie pasma cytopłazmy otoczone błoną komórkową i przechodzące przez ściany komórkowe sąsiednich komórek.

  Plazmodesmy, łącząc cytoplazmę poszczególnych komórek, tworzą ciągły system zwany symplastem, w którego obrębie może...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAZMOGAMIA

  Pierwszy etap zapłodnienia. Plazmogamia to zespolenie się cytoplazm dwóch zróżnicowanych płciowo komórek genera-tywnych. Po plazmogamii następuje kariogamia (zlanie się jąder), co prowadzi do powstania zygoty. U grzybów wyższych po plazmogamii powstaje grzybnia dikariotyczna, a do kariogamii dochodzi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt

Do góry