Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PLEŚNIE

  Zwyczajowe określenie grzybni mikroskopijnych grzybów tworzących białawe, szare, niebieskawe naloty na zainfekowanych przez nie podłożach organicznych. Grzyby pleśniowe są grupą niejednorodną systematycznie, spotykamy wśród nich grzyby mitosporowe (np. pędzlak, kropidlak), workowce i sprzężniakowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁOMYKOWE KOMÓRKI

  Elementy protonefrydialnego układu wydalniczego. Komórki płomykowe mają postać maczugi z licznymi wypustkami plazmatycznymi, W kanale wewnątrz komórki znajduje się pęczek rzęsek, który, falując, przemieszcza zebrane z płynu tkankowego substancje w stronę kanalika nefrydialnego. Komórki płomykowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLEUSTON

  Organizmy unoszące się na powierzchni wody lub tuż pod powierzchnią wody, zwykle w strefie brzegowej. Wśród organizmów zaliczanych do pleustonu są zarówno rośliny, np. rzęsa wodna, wolffia, kotewka orzech wodny, jak i zwierzęta, np. niektóre ślimaki, larwy owadów.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁONNOŚĆ

  Brak tworzenia nasion, związany na ogół z zanikiem organów generatywnych; występuje dość często w pełnych kwiatach, np. wielu roślin ozdobnych. Bywa wynikiem zabiegów hodowlanych, może być także wywołana czynnikami środowiskowymi (np. nieodpowiednią temperaturą, niedostatkiem wody w glebie) lub...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁATKI KORONY

  Płonne elementy kwiatu u roślin okrytozalążkowych. Samodzielnie (u jed-noliściennych) lub wraz z działkami kielicha (u dwuliściennych) tworzą o kwiat. Płatki korony występują zwykle w określonej liczbie (3, 4, 5 lub wielokrotność). Mogą zrastać się, ulegać przekształceniom lub redukcji. U...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLEJOTROPIZM, efekt plejotropowy

  Warunkowanie kilku cech przez jeden gen, np. u kur jeden gen (A) wpływa zarówno na upierzenie jak i budowę serca, np, szurpate upierzenie, przero-śnięte serce. U człowieka efekt plejotropowy dają m.in. mutacje punktowe, np. anemia sierpowata, albinizm, fenyloketonuria itp. gdyż jeden gen (a) wywołuje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁUCA

  Narząd oddechowy kręgowców lądowych odpowiedzialny za -» wymianę gazową pomiędzy powietrzem a krwią. Płuca występują również u niektórych ryb, np. -» dwudysznych. Większość ryb -> kostnoszkieletowych posiada narząd homologiczny do płuc--> pęcherz pławny.

  Płuca rozwijają się w rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /4 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁAZIŃCE, robaki płaskie

  Typ zwierząt o ciele wydłużonym lub wrzecionowatym, silnie grzbie-tobrzusznie spłaszczonym. Płazińce należą do trójwarstwowców, mają symetrię dwuboczną i nie posiadają jamy ciała (Acelomata).

  Płazińce są obojnakami. Mają skomplikowaną budowę układu rozrodczego i przechodzą złożony cykl...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLEKTENCHYMA

  Tkanka rzekoma u grzybów oraz u brunatnie i krasnorostów. U grzybów tkankę rzekomą tworzą silnie przylegające do siebie i wzajemnie oplatające się strzępki grzybni budujące owocniki, U glonów silnie rozgałęzione ple-chy nitkowate ulegają spleceniu lub zrośnięciu, tworząc plechę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁAZY (Amphibia)

  Gromada —> kręgowców, obejmująca czworonogi zmiennocieplne, pokryte nagą, wilgotną skórą, należące do bezowodniow-ców. Obecnie znanych jest ok. 4700 gatunków zgrupowanych w trzech rzędach: płazów ogoniastych, bez ogonowych i beznogich. Pierwsze czworonogi znane są z środkowo-górnego dewonu, a spośród...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /5 502

  praca w formacie txt

Do góry