Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  POLIEMBRIONIA, wielozarodkowość

  Rodzaj bezpłciowego rozmnażania, charakterystyczny dla niektórych owadów, np. gąsieniczników, Z zapłodnionej komórki jajowej powstają liczne blastomery, które oddzielają się od siebie, samodzielnie rozwijają i przekształcają w larwy. W ten sposób z jednego jaja powstaje wiele zarodków.

  U...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODWÓJNY KRWIOBIEG

  Przepływ krwi przez mały obieg - płucny i duży - obwodowy. Krew, przepływając przez całe ciało dwukrotnie, jest tłoczona przez serce. U kręgowców lądowych wraz z powstaniem płuc doszło do wytworzenia dwóch obiegów krwi, podziału serca na żylne i tętnicze.

  U ptaków i ssaków krew utlenowana...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLIGENY, geny wielokrotne, geny kumulatywne

  Geny współdziałające ze sobą w wytworzeniu jednej cechy, przy czym efekty fenotypowe tych genów sumują się. Geny te warunkują cechy ilościowe, np. wzrost człowieka, kolor skóry, masa ciała.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODWZGÓRZE

  Skupienie wyspecjalizowanej tkanki nerwowej, tworzy dno międzymózgowia, jest nadrzędnym ośrodkiem autonomicznego układu nero/owego, wpływając na pracę narządów trzewnych, reguluje przebieg procesów fizjologicznych. W nim znajdują się ośrodki: termoregulacji, głodu, sytości, popędu płciowego, snu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁYNY USTROJOWE

  Roztwony wodne substancji elektrolitowych i nieelektrolitowych w komórkach i przestrzeniach pozakomórkowych ustroju. Płynem ustrojowym może być np. limfa, krew, płyn mózgowo-rdzeniowy.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLILECYTALNE JAJA, bogatożółtkowe

  Jaja zawierające dużą ilość substancji zapasowych dla rozwijającego się zarodka. Występują u stawonogów, u większości ryb, gadów, ptaków i stekowców.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJEDYNCZY KRWIOBIEG

  Występuje u wodnych kręgowców (kręgouste i ryby). Kre przepływając przez całe ciało, tylko raz przepływ przez serce. Odtlenowana krew (żylna) przepływ przez serce (żylne), którego części są ułożone liniowo: zatoka żylna, przedsionek, komora i stn. żek tętniczy, którym krew wypływa tętnicami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POCZWARKA

  Stadium rozwojowe u owadów, u których występuje przeobrażenie całkowite. Poczwarka powstaje z larwy, jest nieruchliwa lub mało ruchliwa, nie odżywia się. W jej wnętrzu zachodzą procesy rozkładu narządów poczwarki oraz prowadzące do powstania narządów postaci dorosłej. Organy kształtują się z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKARMOWY UKŁAD, układ trawienny

  Zespół narządów służący do pobierania, rozdrabniania, trawienia i przyswajania pokarmu. Najbardziej złożoną budowę wykazuje u kręgowców, Składa się z przewodu pokarmowego i towarzyszących mu gruczołów: ślinianki, wątroba, trzustka. Przewód pokarmowy rozpoczyna się otworem ustnym / gębowym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODPUSZCZKA, rennina, chymozyna

  Enzym z grypy proteaz aspartylowych, wydzielany przez żołądki młodych ssaków. Jego zadaniem jest częściowa hydroliza głównego białka mlecznego, kazeiny, .które przeprowadza do parakazeiny.

  Powoduje to ścinanie się i dłuższe pozostawanie mleka w żołądku. Dzięki temu mleko jest dokładniej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /722

  praca w formacie txt

Do góry