Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  POLISACHARYDY

  Wielocukry, związki organiczne należące do grupy węglowodanów (cukrów), będące polimerami zbudowanymi z .dużej ilości cukrów prostych (monosacharydów), powiązanych ze sobą wiązaniami glikozydowymi. Łańcuchy wielo-cukrowe zbudowane są z reguły z kilku tysięcy reszt glukozowych (różnych izomerów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POT

  Wydzielina gruczołów potowych, spełniająca rolę termoregulacyjną oraz wydalniczą u ssaków. Wypływ potu z gruczołów określamy poceniem się. Pot jest przezroczystym, hipotonicznym roztworem o składzie chemicznym zbliżonym do składu moczu. Woda stanowi 98-99% objętości, oprócz niej w pocie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /2 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMNIK PRZYRODY

  Objęte prawną ochroną twory przyrody nieożywionej (wodospad, głaz narzutowy, skały lub zespół skał, jaskinia, wywierzysko) lub ożywionej (okazałe drzewo, krzew, aleja drzew), stanowiące szczególną wartość przyrodniczą, kulturową, naukową i społeczną, posiadające niepowtarzalne cechy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /1 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMPA SODOWO - POTASOWA

  Inaczej pompa jonowa, jeden z mechanizmów aktywnego, wymagającego nakładu energii, transportu przez błony (wbrew różnicy stężeń, inaczej niż na zasadzie osmozy), występujący we wszystkich komórkach zwierzęcych. Pompa sodowo-potasowa jest umieszczoną w błonach cytoplazmatycznych (biologicznych)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLIMERAZY

  Enzymy, które umożliwiają wydłużanie łańcuchów kwasów nukleinowych poprzez dokładanie nowych nukleotydów. Biorą udział w procesach replikacji i transkrypcji, np. polimeraza DNA, polimeraza RNA (primaza i trans-kryptaza).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPULACJA

  Forma istnienia gatunku biologicznego; zespół osobników danego gatunku, zamieszkujących określoną przestrzeń w tym samym czasie i wzajemnie na siebie oddziałujących (wchodzących ze sobą w różnego typu interakcje). Każda populacja spełnia w biocenozie, w której istnieje, określone funkcje, a także...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /3 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLIMORFIZM, wielopostaciowość

  Występowanie w obrębie jednej populacji kilku form morfologicznych lub fizjologicznych, które różnią się od siebie.

  Polimorfizm funkcjonalny występuje np. w koloniach stułbiopława obelii, gdzie poszczególne osobniki pełnią odmienne funkcje, np. odżywcze, obronne, rozrodcze.

  Polimorfizm kastowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POROSTY, grzyby lichenizowane

  Organizmy symbiotyczne powstałe na drodze ścisłego zespolenia samożywnego —> glonu lub sinicy (fotobiont) z cudzożywnym -» grzybem (miko-biont). Powstały w ten sposób organizm posiada cechy niespotykane u obu form założycielskich, np, specyficzne kształty plech czy zdolność syntezy pewnych związków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /4 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLIPLOIDALNOŚĆ

  Zjawisko polegające na zwielokrotnieniu podstawowego zestawu chromosomów (n) w komórkach. Zwielokrotnienie garnituru chromosomów zapisuje się jako: 3n - tri-ploidy, 4n - tetraploidy, 5n - pentaploidy itd. Organizmy poliploidalne powstają na skutek zaburzeń rozdziału chromosomów w trakcie podziałów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORÓD

  Proces fizjologiczny mający na celu wydalenie z dróg rodnych samicy płodu i błon płodowych wraz z łożyskiem. Poród przebiega w trzech fazach: okres przygotowawczy, kiedy dochodzi do rozwarcia szyjki macicy; wydalenie płodu; wydalenie łożyska.

  Najważniejszym czynnikiem umożliwiającym poród jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt

Do góry