Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PRAJELITO, gastrocel

  Jama gastruli otoczona endodermą, która łączy się ze środowiskiem zewnętrznym poprzez pragębę. U dwuwarstwow-ców prajelito funkcjonuje przez całe życie jako układ pokarmowy. U trójwarstwowców wytwarza się z niego jelito środkowe, wątroba, trzustka, układ oddechowy.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRANERCZE, śródnercze

  Typ układu wydal-niczego występujący u dorosłych bezowodniow-ców (bezżuchwowce, ryby, płazy) i u zarodków owodniowców (gady, ptaki, ssaki). Podstawową jednostką funkcjonalną pranercza jest nefron zbudowany z nefrostomu (orzęsiony lejek, pobierający szkodliwe substancje z jamy ciała) i ciałka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREGAMICZNA MEJOZA

  Mejoza, która zachodzi przed procesem zapłodnienia. Występuje u organizmów diploidalnych, u których komórki macierzyste gamet ulegają mejozie pregamicznej, w wyniku której powstają haploidalne gamety.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREKAMBR

  Era geologiczna, pierwszy etap rozwoju organizmów na Ziemi. Era ta obejmuje czasy od około 3,5 mld lat temu do 570 min lat temu. Przez pierwszy miliard lat doszło do wytworzenia żywych struktur - prymitywnych komórek prokariotycznych. W późniejszym okresie powstały komórki eucaryota, doszło do zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIERZCHNIA ODDECHOWA

  Powierzchnia, przez którą zachodzi wymiana gazowa. Powierzchnie oddechowe są wilgotne i silnie uknwione, aby dyfuzja gazów była efektywna. Zwierzęta o wyższym zapotrzebowaniu energetycznym posiadają bardzo rozbudowane powierzchnie wymiany gazowej.

  U niższych bezkręgowców wymiana gazowa zachodzi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTENCJAŁ IGLICOWY, potencjał czynnościowy

  Szybka, miejscowa zmiana potencjału elektrycznego wywołana bodźcem. Następuje gwałtowne wnikanie jonów sodu do wnętrza komórki, zanik polaryzacji (depolaryzacja), a potem zmiana ładunku na dodatni o wartości + 40 mV.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTENCJAŁ OSMOTYCZNY

  Energia swobodna wody, której wartość odpowiada wartości ciśnienia osmotycznego, ale o znaku przeciwnym („-").

  Przyjmuje się, że czysta woda ma potencjał osmotyczny równy zero barów (jednostek ciśnienia), a roztwory rozmaitych substancji w wodzie, np, wnętrze komórki, odpowiednio mniejszy (ujemny)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTENCJAŁ SPOCZYNKOWY

  Różnica potencjału pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną powierzchnią błony komórkowej. Różnica mierzona za pomocą mikroelektrod wynosi około -70 mV. Potencjał spoczynkowy występuje w komórkach o spolaryzowanej błonie komórkowej (na zewnątrz zgromadzone ładunki dodatnie, a wewnątrz ładunki ujemne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLIRYBOSOM, polisom

  Jest to szereg rybosomów połączonych z jedną cząsteczką mRNA, rybosomy przypominają koraliki nanizane na nitkę. Jest aktywną jednostką w procesie biosyntezy białka, na terenie polirybosomu następuje łączenie odpowiednich aminokwasów w peptydy. Syntetyzuje wiele łańcuchów polipeptydowych na raz (1...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTTRANSLACYJNA OBRÓBKA BIAŁEK

  Procesy modyfikacji białek, zachodzące w komórkach już po zakończeniu translacji, w wyniku których zostaje wytworzona w pełni funkcjonalna cząsteczka białka. Modyfikacje te mogą obejmować np. specyficzne przecięcie polipepty-du lub dołączanie do cząsteczki biaika określonych grup chemicznych (np...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt

Do góry