Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PRODUKCJA WTÓRNA

  Przyrost biomasy konsumentów w ekosystemach, wyrażany w jednostkach masy albo energii równoważnej tej masie. Konsumenci pobierają pewną .nadwyżkę materii czy energii z poziomu troficznego producentów. Pobrany pokarm z kolei w części jest wydalany razem z kałem i moczem, pozostała część zostaje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /3 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREZERWATYWA, kondom

  Woreczek z cienkiej, delikatnej gumy, lateksu, który zakładany na członek w stanie wzwodu ma zapobiegać zapłodnieniu. Działa jako bariera mechaniczna zabezpieczająca przez przedostaniem się spermy do dróg rodnych kobiety, jest popularnym i tanim środkiem antykoncepcyjnym. Prezerwatywa stanowi też...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRĘCIKI

  Jeden z typów (obok czopków) komórek fotoreceptorowych (światłoczułych) oka o charakterystycznym podłużnym kształcie, znajdujących się na siatkówce i odpowiedzialnych za percepcję sygnałów świetlnych. Pręciki w liczbie ok, 125 milionów umieszczone są na siatkówce obwodowo w stosunku do czopków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRION PrPres

  (ang. proteinaceous infeciious particie - zakaźna cząsteczka proteinowa; PrPres - ang, resistant - oporna na działanie enzymu proteolitycznego, proteinazy K; zamiennie PrPsc -od ang. scrapie) - infekcyjna (Stanley B. Prusiner, Nagroda Nobla z dziedziny medycyny, 1997), sa-mopowielająca się cząsteczka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /2 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCERKOID

  Larwa tasiemca bruzdogłowca szerokiegc. Powstaje z wcześniejszego stadium larwalnego - koracidium. Procerkoid jest maty (0,5 mm), wydłużony, robakowatego kształtu, a na tylnym końcu wytwarza się przydatek ogonowy w kształcie krążka. Procerkoid rozwija się w ciele żywiciela pośredniego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUCENCI

  Organizmy autotroficzne, które w procesie fotosyntezy (rośliny, bakterie zielone i purpurowe) lub chemosyntezy (niektóre bakterie i sinice) wytwarzają ze związków nieorganicznych materię organiczną. Stanowią pierwsze ogniwo łańcuchów troficznych (łańcuchów spasania).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA PIERWOTNA

  Przyrost —> biomasy wytworzonej przez organizmy autotroficzne, wyrażany w jednostkach masy, związanego w biomasie węgla albo energii w danej jednostce czasu.

  Podstawowym procesem produkcji pierwotnej jest fotosynteza roślin zielonych, stanowiących 99,9% biomasy Ziemi, Całkowita ilość związanej przez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /3 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRE-mRNA

  Nić RNA powstająca podczas transkrypcji genów eukariotycznych, która musi przejść proces obróbki postranskrypcyjnej w celu wygenerowania w pełni funkcjonalnej nici mRNA ulegającej dalszej ekspresji genetycznej, a mianowicie translacji. W procesie dojrzewania mRNA zachodzi proces wycinania intronów i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTAWANIE GATUNKÓW, specjacja

  Proces ewolucyjny prowadzący do zwiększenia liczby gatunków. Specjacja właściwa (kladogeneza) polega na wyodrębnieniu się jednego lub kilku gatunków z gatunku już istniejącego.

  Specjacja filetyczna prowadzi do stopniowych zmian w obrębie istniejącego gatunku i powolnego przekształcenia się go w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁPASOŻYT

  Organizmy roślinne, które wytwarzają w procesie fotosyntezy substancje odżywcze, a od żywiciela pobierają wodę i sole mineralne, np. jemioła, Do pobierania tych związków z naczyń gospodarza jemioła wytwarza korzenie ssawki, tzw. haustoria.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt

Do góry