Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PRZYSADKA MÓZGOWA

  Gruczoł do-krewny. Leży u podstawy międzymózgowia i łączy się z nim za pośrednictwem lejka. Przedni płat przysadki mózgowej produkuje hormony tropowe (gonadotropowe, tyreotropowe i Kortykotropowe), oddziałujące na inne gruczoły dokrewne (gonady, tarczycę, korę nadnerczy).

  Przysadka mózgowa pełni...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYSSAWKI

  Narządy czepne występujące u form pasożytniczych, np, tasiemców, pijawek, służące do przytwierdzania się do ciała żywiciela. Przyssawki występują także na ramionach głowo-nogów i są wykorzystywane jako narządy chwytne. U ryby podnawki w przyssawkę przekształca się płetwa grzbietowa. Służy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANA FAZ JĄDROWYCH

  Regularne następowanie po sobie komórek hapioidainych i diploidalnych w cyklu życiowym roślin, grzybów i zwierząt. W zależności od tego, które pokolenie dominuje i kiedy dochodzi do mejozy i zapłodnienia, wyróżnia się haplonty (niektóre pierwotniaki) i diplonty (część pierwotniaków, zwierzęta...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANA POKOLEŃ U ROŚLIN

  Regularne występowanie po sobie pokolenia roz-mnażającegd się płciowo - gametofitu i bezpłciowo - sporofitu. Gametofit jest pokoleniem haploidalnym i na drodze mitozy w gametangiach wytwarza gamety. Po połączeniu się gamet (zapłodnienie) powstaje zygota, która rozwija się w sporofit. Sporofit jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPONA

  Płaski, błoniasty mięsień o kopulastym kształcie, ograniczający od góry jamę brzuszną. Przepona jest wysklepiona w kierunku klatki piersiowej, dolnym brzegiem przyczepiona do żeber, mostka i kręgosłupa. Rozróżnia się część mostkową, żebrową i lędźwiową, która jest najsilniejsza. Mięśnie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDNERCZE

  Nerka występująca w okresie zarodkowym u kręgowców. Funkcjonuje też u nielicznych form dorosłych, np. kręgouste, niektóre ryby. Elementem strukturalnym i funkcjonalnym przednercza jest otwierający się do jamy ciała orzęsiony lejek i kanalik, który uchodzi do przewodu Wolffa i nim na zewnątrz. Przewód...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMIENISTA SYMETRIA, radialna

  Typ symetrii charakterystyczny dia zwierząt osiadłych, rzadziej aktywnych, a także dla większości roślin naczyniowych. Do organizmów o symetrii promienistej należą np. polipy i meduzy jamochłonów, niektóre osiadłe wieloszczety, szkarłupnie. Przez ich dwubiegunowe ciało można przeprowadzić wiele...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROTOKOOPERACJA

  Typ zależności protekcjonalistycznej między populacjami w biocenozie. Współżycie między dwiema populacjami/organizmami, które przynosi obopólną korzyść, lecz nie jest konieczne. Przykładem protokooperacji jest zależność między nosorożcem i ptakami (bąkojady), które oczyszczają jego skórę z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROPLASTYDY

  Niedojrzałe organella komórkowe, występujące wyłącznie w komórkach embrionalnych roślin (głównie w gametach, komórkach zarodka i merystemach), z których wraz z rozwojem organizmu roślinnego, pod wpływem światła lub/i hormonów roślinnych, rozwijają się różne rodzaje plastydów. Proplastydy mają...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFAZA

  Pierwszy etap mitozy i mejozy. Charakteryzuje się spiralizacją chromatyny, z której powstają chromosomy, zanikiem błony jądrowej i jąderka. Chromosomy są podzielone na chroma-tydy, w mejozie chromosomy homologiczne układają się parami, które nazywają się biwalenty. Między chromosomami homologicznymi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt

Do góry