Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PRZESTWORY MIĘDZYKOMÓRKOWE

  Wolne przestrzenie występujące w tkankach roślinnych pomiędzy komórkami. System przestworów komórkowych zapewnia roślinie przewietrzanie. Szczególnie duże przestwory występują w miękiszu, zwłaszcza powietrznym, oraz asymilacyjnym-gąbczastym, U niektórych roślin w przestrzeniach międzykomórkowych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYTARCZYCE

  Parzyste gruczoły Pokrewne. U człowieka leżą na tylnej i bocznej powierzchni tarczycy, U innych kręgowców sąsiadują z grasicą, Przytarczyce wydzielają parathormon regulujący gospodarkę wapniową i fosforanową organizmu.

  U zwierząt przytarczyce produkują też obniżającą poziom wapnia we krwi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZETRWALNIKI, diaspory, formy przetrwalnikowe

  Struktury jedno- lub wielokomórkowe, które zapewniają organizmom przetrwanie niekorzystnych czynników środowiska. Możliwość przeżycia w ekstremalnych warunkach zapewnia prze-trwalnikom gruba osłona, zgromadzenie dużej ilości materiałów zapasowych oraz silne odwodnienie.

  Przetrwalniki są powszechne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYWRY

  Gromada należąca do typu płaziń-ców. Przywry w większości są pasożytami wewnętrznymi kręgowców. Przechodzą skomplikowane cykle życiowe z wieloma postaciami larwalnymi. Niektóre larwy są wolno żyjące, inne bytują w ciele różnych żywicieli pośrednich. Przywry mają ciało wrzecionowate, jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWĘŻENIA RANVIERA

  Wolne obszary występujące pomiędzy iemocytami otaczającymi akson (tworzącymi osłonkę mielinową). Część aksonu objęta osłonką jest izolowana elektrycznie, natomiast przewężenia Ranviera nie. Depolaryzacja błony po zadziałaniu bodźca przemieszcza się wzdłuż aksonu skokowo od przewężenia do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYWSPÓŁCZULNY UKŁAD NERWOWY, parasympatyczny układ nerwowy

  Część autonomicznego układu nerwowego, działa anta-gonistycznie do współczulnego (sympatycznego) układu nerwowego. Układ przywspółczulny składa się z ośrodków nerwowych rozmieszczonych w śródmózgowiu, rdzeniu przedłużonym i odcinku krzyżowym rdzenia kręgowego oraz z włókien nerwowych.

  Drogi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŻUWACZE

  Roślinożerne parzystokopytne ssaki, posiadające czterokomorowy żołądek. W żołądku przeżuwaczy wyróżnia się: żwacz, czepiec, księgi i trawieniec. Połykany pokarm jest częściowo trawiony w żwaczu, z którego wraca do jamy gębowej, gdzie jest przeżuwany, rozcierany i ponownie połykany...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYLOFITY

  Najstarsze, wymarłe rośliny lądowe. Psylofity pojawiły się w sylurze i uważa się je za przodków roślin naczyniowych. Posiadały wi-dlasto rozgałęzione, wyniesione pędy nadziemne oraz płożące „kłącza” z chwytnikami. Przykładem psylofitów jest Rhynia.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYROST WTÓRNY

  Przyrost łodygi i korzenia na grubość. Zachodzi w wyniku podziałów komórek merystemów bocznych: kambium (miazgi) i fellogenu (miazgi korkotwórczej). Powstające w wyniku podziałów kambium komórki różnicują się w elementy łyka wtórnego i drewna wtórnego, tyko odkłada się na zewnątrz kambium, drewno - ku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PTAKI (Aves)

  Gromada stałocieplnych -> kręgowców, których przednie kończyny przekształcone są w skrzydła, a ciało okrywają -» pióra. Należą one do owodniowców. Współcześnie znanych jest 9200 gatunków dzielonych na 27 rzędów. Znaleziono wiele form przejściowych pomiędzy gadami i ptakami, które określa się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /8 074

  praca w formacie txt

Do góry