Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  RAPORT u THANTA, „Człowiek i jego środowisko"

  Raport o stanie środowiska naturalnego, opracowany przez sekretarza generalnego ONZ U Thanta, przedstawiony 26 V 1969 r. Raport stwierdzał pojawienie się po raz piepwszy w historii ludzkości ogólnoświatowego kryzysu, wywołanego degradacją środowiska naturalnego na skutek działalności człowieka i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PYLNIK

  Płodna część pręcika, Pyinik składa się z dwóch woreczków pyłkowych, które są odpowiednikami mikrosporangiów. Wnętrze komórki wyściela tapetum i komórki macierzyste, które dzieląc się mejotycznie prowadzą do powstania ziaren pyłku.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RASY Ludzkie

  Grupy ludzkie różniące się od innych zespołami cech przekazywanych potomstwu. W taksonomii antropologicznej uwzględnia się wyłącznie cechy biologiczne.

  Przykładem połączenia obu jest ciągle aktualny podział ludzkości na rasę białą, czarną i żółtą. Obecnie antropologia nie nadąża za...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PYŁEK

  Zbiór ziaren pyłku powstających w kwiatach, służący do przenoszenia męskich komórek rozrodczych na organy generatywne żeńskie. Pytek jest wytwarzany w woreczku pyłkowym umiejscowionych na pręciku. Wewnętrzna ściana woreczka pyłkowego wyłożona jest tkanką odżywczą - tapetum, natomiast wnętrze...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /5 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZA ŹDŹBŁOWA

  Choroba atakująca zboża i wiele gatunków traw dziko rosnących, wywołana jest przez grzyb z klasy podstawczaków. Objawy rdzy źdźbłowej występują również na berberysie, który jest pierwszym żywicielem grzyba. R. ź. może powodować duże straty w zbiorach zbóż.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUCH

  Miękkie pióra pokrywające ciało piskląt. Występuje też u ptaków dorosłych pod piórami konturowymi (szczególnie dużo na brzuchu). Pióro puchowe składa się z dutki i licznych promieni, pomiędzy którymi nie ma połączeń. Brak stosiny. Pióra puchowe stanowią bardzo dobrą warstwę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PULA GENOWA POPULACJI

  Suma genów wszystkich osobników populacji. Określenia tego używa się w genetyce populacyjnej oraz ewo-lucjonizmie w odniesieniu do populacji rozmnażających się płciowo. Zmiany w pulach genowych populacji są przyczyną zmian ewolucyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PURYNY

  Heterocykl iczne związki organiczne, wchodzące w skład wielu istotnych dla organizmów żywych biocząsteczek. Zawierają pierścień pirymidyny połączony z pierścieniem imidazolu. W skład cząsteczki puryny wchodzą cztery atomy azotu. Najważniejszymi purynami występując w przyrodzie są adenina i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /1 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUSZKA

  Rodzaj zarodni u mszaków. Występuje na szczycie sporofitu, zwykle pokryta jest wieczkiem i osłonięta czepkiem. Wewnątrz puszki znajduje się tkanka archesporialna. Podziały me-jotyczne archespor prowadzą do powstania haploidalnych zarodników.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PTIAUNA, a-amylaza

  Enzym hydrolityczny z grupy amylaz (glikozydaz) zapoczątkowujący proces trawienia złożonych węglowodanów. Obecna w ślinie, soku trzustkowym i wielu tkankach roślinnych. Rozkłada skrobię (amylozę i amylopek-tynę) do glukozy, maltozy i pośrednich łańcuchów cukrowych poprzez rozkład wiazania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt

Do góry