Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  REAKCJE ŚWIETLNE FOTOSYNTEZY

  Faza świetlana fotosyntezy, reakcje fotosyntezy zależne od światła i przebiegające w tylakoidach chloroplastów. W fazie tej energia świetlna, pochłaniana przez barwniki fotosyntetczne (chlorofile i karotenoidy) jest wykorzystywana do wytworzenia tzw. związków wysokoenergetycznych: ATP i NADPH, które...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /3 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGENERACJA

  1.    Odtwarzanie przez organizm zużytych, uszkodzonych lub utraconych części ciała: komórek, tkanek iub narządów. Duże zdolności do r. wykazują rośliny. R. komórkowa lub tkankowa zachodzi u roślin w procesie gojenia się ran. W miejscu uszkodzenia dojrzałe komórki ulegają odróżnico-waniu, tworząc...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RECEPTORY KOMÓRKOWE

  Specyficzne białka wbudowane w błonę komórkową lub zlokalizowane wewnątrz komórki, służące do odbioru określonych bodźców chemicznych (hormony, czynniki wzrostu, antygeny) i przekazu dalej informacji. Receptory błonowe umożliwiają wirusom wniknięcie do wnętrza komórki, ale również...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGIEL DOLNY

  Piętro roślinności w Tatrach, od ok. 700 do 1250 m n.p.m.; obejmuje lasy mieszane: jodłowo-bukowe z domieszką jaworu i świerka, z obszarami borów jodłowo-świerko-wych. W r. d. mogą również występować łąki kośne.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZEŃ KRĘGOWY

  Jeden z dwóch elementów ośrodkowego układu nerwowego. Znajduje się w kanaie kręgowym, otoczony jest przez opony: twardówkę, pajęczynówkę, naczyniówkę. Zarówno kręgosłup, jak i opony wraz z płynem mózgowo-rdzeniowym ochraniają rdzeń kręgowy przed urazamimechanicznymi i odżywiają jego komórki.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACZE OCZY, gastrolity

  Płaskie twory wapienne występujące w ścianie żołądka żującego u dziesięcionogów. Stanowią one zapasy soli wapiennych odkładane w okresie międzywylinkowym i przeznaczone do utwardzania nowego pancerza po linieniu.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZEŃ

  Tkanki zlokalizowane w centralnej części walca osiowego korzenia i łodygi. R. tworzą wiązki przewodzące, które są oddzielone w łodydze promieniami rdzeniowymi zbudowanymi z miękiszu. R, niekiedy zanika i wtedy powstają łodygi puste.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADIACJA ADAPTATYWNA

  Ewolucyjne zróżnicowanie jednego wyjściowego gatunku na wiele form potomnych, związanych z zajęciem różnych środowisk. Po pewnym czasie te formy mogą przekształcić się w odrębne gatunki, a później wyższe jednostki systematyczne. Radiacja adaptatywna wiąże się z powstaniem nowej strefy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAK

  Nowotwór złośliwy charakteryzujący się dużym wzrostem tkankowym oraz licznymi formami wzrostu. Za nowotwór uważa się tkankę, która mimo że pochodzi z komórek ustroju, jest jednak obca i nietypowa w danej tkance, a także namna-ża się w niekontrolowany sposób - wymyka spod kontroli hormonalnej i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Raki roślin

  Choroby roślin powodowane przez organizmy pasożytnicze, tj. bakterie, grzyby. Objawem są rany, będące następstwem nekrozy, wokół których powstaje tkanka kallusowa powodująca ich zabliźnienie. Przykładem r. r. jest rak drzew owocowych, rak ziemniaka.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt

Do góry