Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  REPLIKON

  Obszar na cząsteczce DNA, w którym znajduje się początek i koniec replikacji. W genomach bakteryjnych znajduje się tylko jeden replikon, a miejsce rozpoczęcia procesu replikacji zwane jest miejscem oh. W genomach wyższych organizmów występuje większa liczba replikonów, przeważnie od kilku do nawet...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKOMBINACJA NIEUPRAWNIONA

  Proces wymiany odcinków DNA zachodzący pomiędzy cząsteczkami nieposiadającymi komplementarnych sekwencji nukieotydowych, a jedynie małe homologiczne odcinki w sekwencji DNA. Jednym z najlepiej poznanych przykładów rekombinacji nieuprawnionej jest proces integracji materiału genetycznego pochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /2 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPRESJA

  Zahamowanie ekspresji genu wskutek dołączenia cząsteczki represora, co uniemożliwia transkrypcję; np. represja katabo-iiczna - polega na zahamowaniu ekspresji genów kodujących białko enzymatyczne, katalizujące rozkład substancji pokarmowych, na skutek wzrostu dostępności innego substratu, którego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKOMBINANT

  Organizm/komórka powstała w procesie rekombinacji. W wyniku procesu rekombinacji następuje wymiana materiału genetycznego pomiędzy komórkami/organizmami. Na skutek tego dochodzi do „przetasowania" genów pomiędzy organizmami, które doprowadza do powstania nowej jakości genotypu.

  Oprócz rekombinacji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGULATOROWY GEN

  Gen kodujący białko represorowe. W wyniku ekspresji genu regulatorowego powstaje białko represorowe, które uczestniczy w regulacji ekspresji informacji genetycznej określonego genu, bądź genów. W komórkach bakteryjnych uczestniczy w regulacji ekspresji informacji genetycznej znajdującej się w operonie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPRESOR

  Czynnik, którego dołączenie do odpowiedniej sekwencji DNA uniemożliwia transkrypcję genu. Na przykład w regulacji ekspresji operonu laktozowego u pałeczki okrężnicy r. jest białko kodowane przez gen regulator, które łącząc się z genem operatorem hamuje transkrypcję. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKULTYWACJA

  Działania techniczne i biologiczne, mające na celu przywrócenie wartości użytkowej gruntom zdegradowanym i zdewastowanym.

  R. polega na ukształtowaniu powierzchni ziemi, wód i skał podłoża w taki sposób, by mogła się na nich rozwijać szata roślinna i by mogły być użyteczne jako grunty orne, sady...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGUŁA CHARGAFFA

  Zgodnie z tą regułą zawsze w prawidłowej cząsteczce DNA całkowita liczba cząsteczek punyn jest równa całkowitej liczbie cząsteczek pirymidyn (A + G = T + C) oraz jednocześnie liczba cząsteczek adeniny (A) jest równa liczbie cząsteczek tyminy (T) (A = T), natomiast liczba cząsteczek guaniny jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPRODUKCJA, rozmnażanie

  Wytwarzanie nowych osobników przez organizmy rodzicielskie. Jest jedną z podstawowych cech wszystkich organizmów żywych, zapewnia ciągłość istnienia gatunku. Wyróżnia się dwa zasadnicze sposoby r.: rozmnażanie bezpłcicwe i rozmnażanie płciowe.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RECEPTORY ZMYSŁOWE

  Wyspecjalizowane komórki lub narządy odbierające bodźce, W zależności od miejsca pochodzenia bodźca wyróżnia się: eksteroreceptony (informacja pochodzi z powierzchni ciała, są to np. receptory bólu, dotyku, ciepła, zimna), interoreceptory (informacja pochodzi z wnętrza ciała, np. mechanoreceptoiy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt

Do góry