Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ROGOZĄB

  Ryba dwudyszna, występująca w Australii, Ma ciało wydłużone, bocznie spłaszczone, pokryte dużymi, nachodzącymi na siebie iuskami.

  Płetwy grzbietowa i odbytowa połączone z płetwą ogonową, płetwy parzyste osadzone na umięśnionych trzonkach. Osiąga 2 m dł. R. ma funkcjonalne płuca, lecz nie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RIKETSJE (Rickettsiaceae)

  Rodzina bakterii z rzędu Rickettsiales, o niewielkich rozmiarach (0,6x0,3 itm), będących bezwzględnymi pasożytami wewnątrzkomórkowymi. Pasożytują głównie na stawonogach (kleszcze, roztocza, pchły, wszy); dla tych organizmów nie są szkodliwe, czasem występują nawet jako symbionty. Chociaż riketsje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /2 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODNIA, archegonium

  Wielokomórkowe gametangium żeńskie. Typową budowę ma r, u mszaków i paprotników, a u roślin nasiennych występuje w postaci zredukowanej. R. u mszaków ma kształt butelkowaty; w części brzusznej, rozszerzonej, znajduje się komórka jajowa. Przy udziale wody plemniki przedostają się do wnętrza r...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODOPSYNA

  Barwnik występujący w pręcikach - światłoczułych komórkach receptorowych oka, odpowiedzialnych za widzenie kształtów postrzeganych przedmiotów.

  Rodopsyna jest połączeniem pochłaniającego światło 11-cis-retinalu (analogu witaminy A) 1 białka opsyny (skotopsy-ny). Pod wpływem światła retinal...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODOWÓD

  Graficzne zestawienie przodków w formie drzewa genealogicznego. Analizę rodowodów stosuje się w genetyce człowieka celem prześledzenia występowania w rodzinie specyficznych cech, m.in. chorób dziedzicznych i wnioskowania o ich ewentualnym pojawieniu się u potomstwa badanej pary.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RETROWIRUSY

  Rodzina wirusów, które posiadają genom w formie jednoniciowego RNA (kwasu rybonukleinowego). Po zainfekowaniu komórek gospodarza są zdolne do syntezy dwunicio-wego DNA (kwasu deoksyrybonukleinowego) używając jako matrycy (wzoru) właśnie swojego genomu w formie RNA. W pierwszej kolejności powstaje jedna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESORPCJA, wchłanianie

  Proces wchłaniania różnych substancji, np.:

  -    wody i rozpuszczonych w niej składników mineralnych przez komórki i tkanki;

  -    produktów odżywczych strawionych w przewodzie pokarmowym do naczyń limfatycznych i krwi na drodze dyfuzji biernej i czynnej (wbrew prawom dyfuzji, przy udziale ATP, za...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWAT PRZYRODY

  Obszar prawnie chroniony, zwykle mniejszy niż park narodowy, obejmujący naturalne lub nieznacznie zmienione ekosystemy, stanowiska określonych gatunków roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, które mają istotną wartość ze względów przyrodniczych, naukowych, kulturowych bądź...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESTRYKTAZY - ENZYMY RESTRYKCYJNE

  Enzymy restrykcyjne, inaczej endonu-kieazy restrykcyjne, to naturalnie występujące enzymy w świecie Procatyota, stanowiące element zjawiska „restrykcji i modyfikacji” pozwalający drobnoustrojom na obronę przed obcym np. wirusowym DNA. Ich cechą jest zdolność rozpoznawania ściśle określonych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /3 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RHIZOBIUM

  Rizobia, inaczej bakterie brodawkowe, grupa bakterii glebowych zdolnych do 'wiązania azotu atmosferycznego. Do niedawna uważana była za jeden rodzaj, dziś wiadomo, że należą do niej Rhizobium, Bradyrhizobium, Azorhi-zobium oraz Sinorhizobium. Żyją one w symbiozie z roślinami motylkowymi.

  Przez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 097

  praca w formacie txt

Do góry