Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ROGÓWKA

  Najbardziej zewnętrzny z elementów oka składających się na jego układ optyczny na niej, między innymi, następuje załamanie promieni świetlnych, docierających do oka. Rogówka jest - w przeciwieństwie do twardówki z którą jest ściśle połączona - przezroczysta i przepuszcza światło. Ta część...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY OBOJĘTNE FOTOPERIODYCZNIE

  Rośliny, które przechodzą w fazę wzrostu i rozwoju generatywnego po osiągnięciu stanu gotowości do kwitnienia, niezależnie od długości dnia. Przykładem r. o. f. jest pomidor, który zakwitnie po wytworzeniu 13 węzłów na łodydze.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY DWULETNIE

  Jedna z grup roślin zielnych, charakteryzujących się okresowością rozwoju, stanowiącą przystosowanie do zmień-nych warunków klimatycznych. Rośliny dwuletnie w pierwszym roku rozwoju wykształcają jedynie krótki pęd z dużą ilością blisko osadzonych liści (najczęściej forma rozetki) i w tej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROPALIUM

  Ciałko brzeżne meduzy krążko-pławów. Zawiera zespół narządów zmysłów: równowagi, węchu i wzroku. Są rozmieszczone promieniście na brzegu tarczy meduzy. Mają postać dołków wysłanych komórkami zmysłowymi.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY OLEISTE

  Rośliny, głównie uprawne, których nasiona lub owoce o zawartości 20-70% tłuszczu są surowcem, z którego otrzymuje się oleje roślinne, W strefie tropikalnej uprawiane są m.in. oliwka, palma kokosowa, orzech ziemny, migdałowiec; zawierają powyżej 50% tłuszczu. Na obszarach o klimacie umiarkowanym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY DRZEWIASTE

  Rośliny wieloletnie o silnie zdrewniałych łodygach, a często także zdrewniałych korzeniach. W zależności od rozmiarów pędów nadziemnych, sposobu rozgałęziania się oraz stopnia zdrewnienia r. d. dzieli się na: drzewa (np. dąb, grusza, sosna), krzewy (np. tawu-ła, lilak, porzeczka), krzewinki (np...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINOŻERNOŚĆ

  Odżywianie się wyłącznie roślinami. Rodzaj negatywnej interakcji mię-dzygatunkowej, w której roślinożerca zjada części R rośliny, w wyniku czego silnie wpływa na obniżenie jej dostosowania.

  Dobór naturalny doprowadził do wytworzenia przez rośliny mechanizmów obronnych, takich jak kolce, włoski...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY JARE

  Rośliny, które do przejścia w fazę rozwoju generatywnego nie wymagają okresu niskich temperatur. Na przykład zboża jare (pszenica, owies, jęczmień) wysiane na wiosnę przechodzą w fazę rozwoju generatywnego w tym samym okresie wegetacyjnym. Przeciwieństwem roślin jarych są rośliny ozime...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY C3

  Grupa roślin, u których pierwszym trwałym produktem wiązania (asymilacji) dwutlenku węgla i wbudowywania go w związki organiczne (cukry), zachodzącego podczas fazy ciemnej fotosyntezy (cyklu Calvina- Bensona) jest 3-węglowy kwas 3-fosfoglicerynowy.

  Inny sposób wiązania C02 zachodzi u roślin...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJ

  Jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji roślin i zwierząt, wyższa od gatunku, a niższa od rodziny, np. rodzaj szczur obejmuje gatunki; szczur śniady, szczur wędrowny; rodzaj jaskier obejmuje gatunki: jaskier kosmaty, j. ostry, j. wielokwiatowy.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt

Do góry