Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ROZRODCZOŚĆ

  Termin stosowany w ekologii populacji. Jest to stosunek liczby nowo urodzonych osobników do liczebności całej populacji. Populacje rozwijające się wykazują wysoką rozrodczość. Wyróżnia się rozrodczość rzeczywistą (ekologiczną), która odnosi się do danej populacji żyjącej w określonym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻYCZKA

  Choroba wirusowa wieku dziecięcego, przenoszona drogą kropelkową lub przez kontakt bezpośredni z osobą zakażoną. Najczęściej spotykana w okresie zimowym i wczesnowiosennym, przeważnie o łagodnym przebiegu. Wywoływana przez wirusa Ru be Ila virus (RUBV) z rodziny Togaviridae (zawiera ssRNA+...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZRODCZY UKŁAD, układ płciowy

  Zespół narządów służący do rozmnażania płciowego. Typowy układ rozrodczy żeński zbudowany jest z: jajników, jajowodów, macicy, pochwy. Macica jest szczególnie dobrze wykształcona u zwierząt jajożyworodnych i żyworodnyęh.

  Dodatkowo mogą występować gruczoły produkujące żółtko i materiały...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH

  Zdolność organizmów do przemieszczania się lub zmiany położenia części ciała czy komórki. Wyróżnia się kilka typów ruchów. Ruch ameboidalny polega na przelewaniu cytopłazmy w określonym kierunku. Występuje w komórkach otoczonych cienką i elastyczną błoną komórkową, np. niektóre pierwotniaki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZRÓD

  Pojęcie obejmujące całość procesów związanych z wytwarzaniem osobników potomnych, Dotyczy nie tylko rozmnażania, lecz również zjawisk z nim związanych, np. budowa gniazd, zachowania godowe, opieka nad potomstwem.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCHY ROŚLIN

  Reakcje ruchowe organizmów roślinnych, grzybów, bakterii i sinic, obejmują zmiany położenia części ciała u roślin wyższych i grzybów oraz zmiany położenia glonów, bakterii i sinic. Niezależnie od innych podziałów, wyróżniamy dwa typy ruchów roślin: wzrostowe - wynikające z różnicy w szybkości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /4 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZTOCZE

  Rząd gromady pajęczaków, obejmujący bardzo małe zwierzęta (ok. 1 mm długości). Zasiedlają prawie wszystkie środowiska, występują również formy pasożytnicze. Ciało jest zbudowane podobnie jak u pajęczaków, lecz pozbawione segmentacji.

  Do roztoczy należą kleszcze, które są pasożytami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCHY ZWIERZĄT

  U zwierząt ruch związany jest ze zmianą miejsca w środowisku. Zwierzęta poruszają się za pomocą:

  -    rzęsek, np. pierwotniaki - pantofelek;

  -    ruchem pełzakowatym, np. ameba;

  -    mięśni przyczepionych do szkieletu zewnętrznego lub wewnętrznego.

  Prymitywne zwierzęta tkankowe, np...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓWNOWAGA BIOLOGICZNA

  Stan ekosystemu, w którym zachodzą tylko niewielkie zmiany w składzie gatunkowym. Zjawisko to ma miejsce w ekosystemach bogatych gatunkowo, gdzie występuje samoregulacja.

  W biocenozach naturalnych poszczególne populacje tak oddziałują wzajemnie na siebie, aby liczebność żadnej z nich nie wzrosła...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZKŁAD WIEKOWY POPULACJI, struktura wiekowa populacji

  Liczbowy lub procentowy udział osobników z poszczególnych klas wieku w danej populacji. Wyróżniamy 3 okresy ekologiczne w populacji: okres przedrozrodczy (tworzą osobniki młode), okres rozrodczy (tworzą osobniki dojrzałe), okres pozarozrodczy (tworzą osobniki stare).

  Każda populacja dąży do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 056

  praca w formacie txt

Do góry