Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  RYBOSOMY

  Organella komórkowe niewielkich rozmiarów, obecne zarówno w komórkach prokariotycznych (w cytoplazmie), jak i eukariotycznych (w cytoplazmie, w chloroplastach i mitochon-driach), stanowiące zasadniczy element układu syntetyzującego białka w komórce.

  Rybosomy zbudowane są z białek rybosomowych oraz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZEŻĄCZKA, tryper

  Choroba wywoływana przez gonokoki - dwoinkę rzeżączki (Neisseria go-norrhoea). Najczęściej zakażenie umiejscawia się w błonach śluzowych dróg moczowo-płciowych, ale zdarzają się ogniska zapalne w innych częściach ciała (gardło, odbyt, stawy, opony mózgowo-rdzeniowe).

  Do zakażenia dochodzi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYBOZA

  Pięciowęglowy monosacharyd należący do aldoz. Wzór sumaryczny rybozy to C5H10O5. W organizmach żywych wchodzi ona w skład wielu istotnych związków - jest składnikiem kwasu rybonukleinowego RNA, wchodzi również w skład koenzymów (NAD+, NADP+, FAD), witaminy B2, a także magazynowanych w organizmie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYBOFLAWINA

  Witamina B2, rozpuszczalny w wodzie związek, pełniący ważne role u wszystkich niemal organizmów żywych. Jest składnikiem koenzymów (między innymi dinukleotydu flawino-adeninowego, czyli FAD oraz mononukleotydu f lawinowego), biorących udziai w procesie oddychania komórkowego. Pełni także rolę w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RURKI SITOWE

  U roślin okrytonasiennych elementy przewodzące asymilaty. Są żywymi, wydłużonymi komórkami o silnie perforowanych ścianach poprzecznych, które tworzą tzw, płytki sitowe. Przez otwory w płytkach przepływa cytoplazma wraz z produktami fotosyntezy. Rurki sitowe pozbawione są jądra komórkowego, należą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUDERALNE ROŚLINY

  Zespoły roślinne rozwijające się samorzutnie w pobliżu siedzib ludzkich, tam gdzie zniszczona została roślinność naturalna (przydroża, wysypiska śmieci). Najczęściej są to tereny bogate w związki azotowe i dlatego dominują gatunki nitrofilne, np. pokrzywa, lebioda, pieprzyca.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNOSŁUPKOWOŚĆ, heterostylia

  Zjawisko polegające na występowaniu u jednego gatunku roślin kwiatów posiadających dwa typy słupków, których znamiona znajdują się na innej wysokości niż główki pręcików. W jednym typie słupek posiada krótką szyjkę, a pręciki mają długie nitki, w drugim typie słupki są długoszyjkowe, a...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMNÓŻKI

  Struktury służące do rozmnażania wegetatywnego. Mogą być w postaci pojedynczych komórek lub niewielkich grup komórek, np. u brunatnie, krasnorostów, porostów czy mszaków. U roślin wyższych powstają rozmnóżki pąkowe, które mogą powstawać w pachwinach liściowych (żywiec cebulkowy), w kwiatostanach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUJA

  Faza cyklu płciowego samic kręgowców, w której zachodzi owulacja, co powoduje zmianę zachowania samicy - pojawienie się zachowań seksualnych. W tym okresie zwierzęta tworzą pary, dochodzi do kopulacji i zapłodnienia. Ilość rui w ciągu roku jest zależna od gatunku, np. u lisa raz w roku, dwa razy u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, heterosporia

  Zjawisko u roślin polegające na wytwarzaniu dwóch rodzajów zarodników: mikrospor i makro-spor, które różnią się morfologicznie i fizjologicznie. Z mikrospor (małe zarodniki) powstaje przedrośle męskie, z makrospor (duże zarodniki) przedrośle żeńskie. Różnozarodnikowość występuje u niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt

Do góry