Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SERCE

  Pompa mięśniowa, ssąco-tłocząca układu krwionośnego kręgowców, odpowiedzialna za przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. Zwykle serce zbudowane jest z trzech warstw; z zewnętrznego osierdzia, tworzonego przez zbitą włóknistą tkankę łączną, ze śródsierdzia, czyli właściwego mięśnia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /6 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SFINGOLIPIDY

  Tłuszcze złożone, oparte na alkoholu sfingozynie zamiast na glicerolu. Tak jak u tłuszczów opartych na glicerolu, poza prostymi sfingolipidami istnieją fosfosfingolipidy i glikosfin-golipidy. S. są składnikami błon komórkowych. Szczególnie dużo występuje ich w błonach komórek układu nerwowego (tzw...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERCE PŁUCNE

  Serce kręgowców oddychających płucami, tj. płazów, gadów, ptaków i ssaków. Serce płazów i gadów ma dwa przedsionki i jedną komorę. U gadów w komorze serca znajduje się niepełna przegroda (wyjątek stanowią krokodyle, które mają komorę podzieloną całkowicie na część prawą i lewą). Serce ptaków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SHELFORDA PRAWO TOLERANCJI

  -    głosi ono, że możliwość bytowania organizmu w danym środowisku określa minimum i maksimum danego czynnika,

  -    maksimum: jest to górna granica, czyli maksymalne działanie jakiegoś czynnika, przy którym jeszcze mogą zachodzić procesy życiowe;

  -    minimum: jest to dolna granica, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERCE SKRZELOWE

  Serce żylne to serce bezżuchwowców i ryb oddychających skrzelami. Skiada się z 4 części: zatoki żylnej, przedsionka, komory i stożka tętniczego. Przepływa przez nie krew żylna (odtlenowana). Krew aortą brzuszną doprowadzana jest do skrzel i po wymianie gazowej krew utlenowana jest roznoszona do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKWENCJE KIERUJĄCE BIAŁKA

  Peptydy tranzytowe, sekwencje sygnałowe, krótkie sekwencje aminokwasowe występujące zwykle w końcowej części łańcucha polipeptydowego tworzącego białko (lub jednego z łańcuchów poli-peptydowych). Pełnią one funkcję informatora o docelowej lokalizacji danego białka.

  Białka kodowane przez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERCE U CZŁOWIEKA

  Serce leży w śródpiersiu nad przeponą. Podstawą jest zwrócone ku górze, nieco w prawo i do tyłu, a koniuszkiem w dół, w lewo i w stronę mostka. Jest to narząd zbudowany z tkanki mięśniowej sercowej, będącej odmianą tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej.

  Serce znajduje się wewnątrz jamy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKWENCJONOWANIE DNA

  Proces mający na celu poznanie/odczytanie ułożenia kolejnych nukleotydów w łańcuchu DNA, a więc poznanie sekwencji DNA. Do określenia sekwencji DNA wykorzystuje się dwie metody:

  -    chemiczna; zwana także metodą Maxama-Gil-berta, od nazwisk twórców tej techniki. Polega ona na chemicznym zerwaniu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /3 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEROTONINA, 5-hydroksytryptamina; 5-TH

  Biologicznie czynna amina, zwana potocznie hormonem szczęścia. Hormon tkankowy wytwarzany w błonie śluzowej jelit, płytkach krwi i w ośrodkowym układzie nerwowym (szyszynka), powstaje z tryptofanu. Pełni funkcję neuroprze-kaźnika. Wpływa na apetyt (hamuje go po spożyciu węglowodanów, pobudza po...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEMIKONSERWATYWNY MECHANIZM

  Mechanizm w powielaniu, a więc replikacji dwuni-ciowych cząsteczek takich jak DNA, w wyniku którego nowe cząsteczki zawierają nić starą/matczyną, która jest matrycą do utworzenia nowej nici. Semikonserwatywny mechanizm pozwala na zachowanie składu ilościowego i jakościowego cząsteczki DNA, w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt

Do góry