Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SKÓRA U CZŁOWIEKA

  Skóra spełnia wiele zadań w organizmie człowieka. Przede wszystkim:

  -    stanowi powłokę zewnętrzną ciała;

  -    odbiera wrażenia ze środowiska za pomocą receptorów (zakończeń nerwowych);

  -    stanowi barierę przed wnikaniem drobnoustrojów do wnętrza;

  -    ochrania organizm przed utratą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKLERENCHYMA, twardzica

  Rodzaj tkanki wzmacniającej. Zbudowana jest z martwych, silnie zdrewniałych komórek. Występuje w postaci włókien sklerenchymatycznych (np. u lnu, konopi) lub komórek kamiennych (np. w owocu gruszy). Występuje często w centralnej części roślin, które zakończyły wzrost, a także w nasionach i owocach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SMAK

  Zmysł odbierający bodźce chemiczne. Jest wrażliwy na substancje rozpuszczone w wodzie. U kręgowców smak jest odbierany głównie w jamie gębowej przez komórki nabłonkowo-zmysłowe rozmieszczone w błonie śluzowej i połączone z zakończeniami neuronów.

  Skupiska takich komórek jako kubki smakowe są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKROBIA

  Wielocukier (polisacharyd), podstawowa substancja zapasowa roślin, składnik pokarmu roślinożernych zwierząt i ludzi; Pod względem budowy chemicznej skrobia jest polisacharydem, złożonym z reszt glukozy połączonych ze sobą wiązaniami -» a-l,4-giikozydowymi (amy-loza, nierozgałęziona forma skrobii)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKAMIENIAŁOŚCI PRZEWODNIE

  Skamieniałości charakteryzujące się wąskim zasięgiem stratygraficznym i szerokim rozprzestrzenieniem geograficznym. Wykorzystywane są do przeprowadzania korelacji utworów skalnych i określania ich wieku względnego. Przykładami s. p, dla ery paleozoicznej są morskie trylobity i graptolity, a dla ery...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKAMIENIAŁOŚĆ ŻYJĄCA, żywa skamieniałość

  Organizm współczesny bardzo podobny do formy kopalnej, pochodzącej nawet sprzed wielu milionów lat. Przykładami żywych skamieniałości są m.in.: miłorząb, metasekwoja, skrzy-płocz, łodzik, latimeria, hatteria, tapiry. Żywe skamieniałości stanowią bezpośrednie dowody ewolucji.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKATOL

  Produkt degradacji tryptofanu obecnego w resztkach niestrawionych białek, powstający obok indolu pod wpływem bakterii gnilnych w jelicie grubym. Związki te mogą być wchłaniane w jelicie i przenoszone przez krew do wątroby, gdzie ulegają przekształceniu w indykan moczowy, który jest wydalany z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKAŻENIE ŚRODOWISKA

  Przedostanie się do środowiska naturalnego (atmosfery, wód, gleby) substancji toksycznych lub substancji promieniotwórczych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia roślin, zwierząt i człowieka. Istnieją dwa rodzaje s. ś.: skażenie chemiczne - wywołane przez różnego rodzaju substancje toksyczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKĄPOSZCZETY

  Gromada należąca do typu pierścienic. Mają ciało obłe, wydłużone, z wyraźną segmentacją (metameria homonomiczna). Głowa słabo wyodrębniona, bez czułków i wąsów. Brak parapodiów. Występują szczecinki służące do pełzania, pływania lub jako narządy zmysłu dotyku. W naskórku liczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIODEŁKO

  Struktura występująca u dojrza-; tych postaci skąposzczetów, np. u dżdżownicy, i związana z rozrodem. Jest zespołem segmentów : przednich tułowia (jaśniejszych i większych), któ-naskórek zawiera jednokomórkowe gruczoły, i produkujące wydzieliny umożliwiające sklejanie się osobników podczas...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt

Do góry