Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  STERYDY

  Związki organiczne zaliczane do lipidów izoprenowych. Są pochodnymi 4-pierścieniowego węglowodoru - steranu. Do najważniejszych związków sterydowych w organizmie zwierzęcym należą: cholesterol, hormony sterydowe, kwasy żółciowe, witamina D. U roślin reszty sterydowe występują np. w strofantynie i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOROCYSTA

  Forma przetrwalna pojawiająca się w stadium rozwojowym zarodźca malarii w ciele komara, U przywr sporocysta to larwa żyjąca w organizmie żywiciela pośredniego (np, ślimak), Ze sporocysty na drodze partenogenezy powstają redie lub cerkarie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAW

  Miejsce kontaktu dwu lub więcej kości. Połączenia mogą być ścisłe (nieruchome) - ko-ściozrosty, chrząstkozrosty, więzozrosty lub wolne (ruchome). W budowie stawu ruchomego wyróżnia się nasady kości pokryte chrząstką stawową, torebkę stawową zbudowaną z błony włóknistej i wyścielonej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOROFIT

  Pokolenie bezpłciowe w cyklu rozwojowym roślin. Sporofit rozwija się z zygoty, powstającej po połączeniu się gamet, jest więc di-ploidalny. Sporofit rozmnaża się za pomocą zarodników (mejospory), które powstają w sporangiach, a u nasiennych w woreczkach pyłkowych i ośrodkach zalążków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAWONOGI (Arthropoda)

  Najliczniejszy typ zwierząt bezkręgowych, w obrębie którego liczba gatunków jest szacowana na 10-15 min, z czego dotychczas poznano około 1,5 min gatunków. Zwykle dzieli się go na cztery podtypy: trylo-bitowce (Trilobitomorpha), grupę obejmującą gatunki wymarłe, -» skorupiaki (Crustacea)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /11 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPORYSZ

  Rożkowaty, czarnofioletowy przetrwalnik buławinki czerwonej (pasożytniczy grzyb - workowiec). Ze względu na zawartość alkaloidów sporysze wykorzystuje się w farmakologii do produkcji leków obkurczających naczynia krwionośne i pobudzających skurcze mięśni gładkich.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STEKOWCE

  Podgromada ssaków spotykana jedynie w krainie australijskiej. Stekowce posiadają cechy ssaków, np. pokrycie ciaia (sierść), względną stałocieplność i karmienie młodych mlekiem (pola mleczne na brzuchu samicy). Mają też cechy gadzie, np. obecność steku (kloaki), jajorodność, kości krucze w pasie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZĘŻENIE ZWROTNE

  Wzajemna kontrola dwóch zjawisk, która zapewnia samoregula-cję uktadu. Sprzężenia zwrotne są mechanizmami regulującymi wydzielanie hormonów, np. hormon tyreotropowy, wydzielany przez przysadkę mózgową działa stymulująco na tarczycę, pobudzając ją do produkcji tyroksyny. Wysoki poziom tyroksyny we...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPLĄTEK

  Młodociane, krótkotrwałe stadium w rozwoju gametofitu mszaków, Splątek powstaje Z' kiełkującego zarodnika i ma postać nitkowatej lub blaszkowatej plechy. Na splątku powstają pączki, z których rozwijają się ulistnione łodyżki gametofitów. Po wytworzeniu właściwego gametofitu splątek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SSAKI (Mammalia)

  Gromada stałocieplnych -» kręgowców, których ciało okryte jest —» włosami, należą do owodniowców. Współcześnie do ssaków zaliczamy 4630 gatunków zgrupowanych w 20 rzędach, które dzieli się na trzy grupy: stekowce, torbacze i -» łożyskowce. Pierwsze ssaki pojawiły się pod koniec triasu, ok. 220 min...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /8 494

  praca w formacie txt

Do góry