Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  STUŁBIOPŁAWY

  Gromada należąca do typu parzydełkowców, U większości stułbiopławów występuje postać polipa i meduzy.

  Polip ma prostą budowę, bez przegród w jamie chłonąco-trawią-cej, a u meduzy występuje na brzegu parasola charakterystyczny żagielek. Większość stułbiopławów żyje w morzach i przechodzi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA PRZESTRZENNA BIAŁEK

  Konformacja przestrzenna białek, charakterystyczne ułożenie łańcucha polipeptydowego w przestrzeni. Ostateczna struktura przestrzenna białka warunkowana jest przez kolejność aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym, określaną jako pienwszorzędowa struktura białek. Oprócz sekwencji aminokwasowej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBERYNA

  Substancja adkrustująca ściany komórkowe niektórych roślin (powlekająca wewnętrzną powierzchnię ściany komórkowej pierwotnej, umiejscowiona między nią a ścianą komórkową wtórną). Ściany adkrustowane suberyną korkowacieją - usztywniają się, stając się tym samym odporne na wnikanie wody...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUNA GRZBIETOWA

  Cienki, elastyczny pręt w zarodkach strunowców, położony pomiędzy cewką nerwową a przewodem pokarmowym. Zbudowana jest z silnej tkanki łącznej, której komórki, otoczone grubą pochwą łącznotkankową, obdarzone są dużym turgorem, co pozwala jej spełniać funkcje szkieletu osiowego.

  Powstaje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOŻEK TĘTNICZY

  Element układu krwionośnego u bezowodniowców. U ryb spodoustych intensywnie kurczący się stożek tętniczy występuje między komorą serca a tętnicą skrzelową, u płazów stanowi początkowy odcinek tętnicy przechodzącej w pień płucny. W stożku tętniczym płazów występuje zastawka spiralna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOŻEK WZROSTU, merystem wierzchołkowy

  Grupa komórek zdolnych do podziału występu-; jąca w szczytowej części pędu i korzenia (stożek wzrostu pędu, stożek wzrostu korzenia). Podziały komórkowe merystemów wierzchołkowych prowadzą do wydłużania organów i warunkują przyrost i pierwotny. Komórki w dalszych strefach ulegają j różnicowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STREFA WYDŁUŻANIA, strefa elongacji

  Odcinek pędu nadziemnego lub podziemnego występujący w sąsiedztwie stożka wzrostu. Komórki strefy wydłużania ulegają intensywnemu wydłużaniu, co powoduje przyrost na długość nie wynikający z podziałów komórkowych. Równocześnie ze wzrostem komórek następuje ich różnicowanie w tkanki, w związku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRES

  Czynnik fizyczny, chemiczny lub emocjonalny, do którego organizm nie potrafi się wystarczająco przystosować bez zmiany metabolizmu. Stres wywołuje napięcie fizjologiczne, które uruchamia złożoną reakcję obronną zmierzającą do adaptacji organizmu do zaistniałych warunków - np. produkcja hormonów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STERYLIZACJA

  Proces zabijania wszelkich drobnoustrojów z danego materiału, np. szkła, narzędzi chirurgicznych itp. Sterylizację można przeprowadzić metodami fizycznymi, np. wysoka temperatura, promieniowanie jonizujące i niejonizujące oraz metodami chemicznymi.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STEREOSKOPOWE WIDZENIE, binokularne widzenie

  Postrzeganie równocześnie parą oczu tego samego obiektu. Stereoskopowe widzenie występuje u niektórych ssaków (drapieżne, naczelne) oraz ptaków. Każde z oczu widzi obraz pod innym kątem. Obraz powstający w każdym oku jest koordynowany w mózgu i postrzegany jako trójwymiarowy (przestrzenny), co ułatwia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt

Do góry