Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SUCHOROŚLA, sklerofity, kserofity właściwe

  Rośliny wyposażone w urządzenia i mechanizmy ograniczające parowanie, umożliwiające przetrwanie długiego okresu suszy. Liście sklerofitów są twarde, błyszczące, skórzaste z grubą kutykulą, woskami lub kutnerem.

  Mogą też mieć postać łusek lub cierni. Niektóre sklerofity mają możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUKCESJA EKOLOGICZNA

  Stopniowy, uporządkowany, kierunkowy proces zmian biocenozy prowadzący do przeobrażania się prostych ekosystemów w bardziej złożone. Sukcesja rozpoczyna się kolonizacją nowego obszaru i początkowo przebiega szybko, później zmiany są mniej dynamiczne i ostatecznie kończą się osiągnięciem stadium...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUKULENTY

  Grupa roślin, które przystosowały się do środowiska ubogiego w wodę (suku-lentność). Sukulenty, obok sklerofitów, należą do tzw. kserofitów, czyli roślin charakteryzujących się dużą odpornością na niedobór wody (suszę), co pozwala im na wzrost i rozwój w środowiskach takich, jak pustynie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUROWICA ODPORNOŚCIOWA, antyserum

  Surowica zawierająca wysoki poziom przeciwciał przeciwko konkretnym bakteriom lub ich toksynom. Surowicę można otrzymywać z knwi i śledziony immunizowanych zwierząt, z hodowli komórkowych lub metodami inżynierii genetycznej. Podaje się ją ludziom w razie choroby, gdy nie ma czasu na wytwarzanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBSTRAT

  Substancja, która podlega reakcji chemicznej i przekształca się w produkt, W układach żywych substrat łączy się w nietrwały kompleks z enzymem i w tej postaci uczestniczy' w reakcji, W połączeniu tym reakcja może przebiegać szybciej i przy mniejszym nakładzie energii aktywacji.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUNOWCE

  Typ zwierząt wtóroustych. Wszystkie strunowce, choć są grupą liczną i bardzo zróżnicowaną, wykazują pewne cechy wspólne, np. obecność struny grzbietowej (przynajmniej w okresie zarodkowym), układ nerwowy w postaci cewki, brzuszne położenie głównych elementów układu krwionośnego (główne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRZEMIĄCZKO

  Jedna z trzech kosteczek słuchowych występujących w jamie bębenkowej (ucho środkowe), U płazów, gadów i ptaków -strzemiączko jest jedyną kostką słuchową - tzw. kolumienka słuchowa. U ssaków strzemiączko jest trzecią kosteczką, Stawowo łączy się z kowadełkiem i przylega do okienka owalnego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRZĘPKA

  Rozgałęziona komórczakowa lub wielokomórkowa nitka stanowiąca podstawową jednostkę budującą grzybnię. Komórki strzępek są silnie zwakuolizowane i otoczone chitynową ścianą komórkową. Określenie to stosuje się też do nitkowatego, wielokomórkowego ciała promieniowców - Gram-dodatnich bakterii...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRZYKWY

  Gromada zwierząt należących do typu szkarłupni. Żyją wyłącznie w morzach. Kształt ciała'wydłużony, „ogórkowaty". Ciało jest miękkie, bez ramion. Poruszają się, pełzając po dnie. Strzykwy w sytuacji zagrożenia potrafią gwałtownie wy-strzykiwać na zewnątrz część układu pokarmowego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STROMA

  Koloidalna substancja wypełniająca wnętrze chloroplastu. W stromie zachodzi faza ciemna fotosyntezy (reakcje ciemne fotosyntezy lub cykl Calvina-Bensona), podczas której następuje związanie pobieranego przez rośliny z otoczenia dwutlenku węgla i wbudowanie go w związki organiczne, będące produktami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt

Do góry