Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SYMPLAST

  System połączonych plasmode-smami i otoczonych ciągłą błoną biologiczną (pla-zmolemą) protoplastów w organizmie roślinnym, dzięki któremu funkcjonuje on jako jedna całość. Symplast obejmuje żywe części rośliny. Część krótkodystansowego transportu wody wraz z solami mineralnymi w roślinie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMY NATURALNY I SZTUCZNY

  System naturalny oparty jest na klasyfikacji organizmów z uwzględnieniem ich pochodzenia i pokrewieństwa.

  System sztuczny opiera się na cechach, najczęściej morfologicznych, według których klasyfikuje organizmy, nie uwzględniając stopnia pokrewieństwa ani też pochodzenia organizmów.

  Twórcą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMPLASTYCZNY TRANSPORT

  Sposób przemieszczania się wody wraz z solami mineralnymi, a także związków organicznych na niewielkie odległości w roślinie, transport przez żywą część rośliny - symplast, czyli zespół wszystkich, połączonych plasmodesmami i otoczonych ciągłą błoną biologiczną (piazmolemą) protoplastów w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZEP

  Przedstawiciel danego gatunku bakterii o zdefiniowanych właściwościach biochemicznych lub genetycznych, np. E. coli ampR - oznacza szczep Escherichia coli oporny na ampicylinę.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNAPSA

  Złącze między komórkami nerwowymi lub między komórką nerwową a narządem wykonawczym (mięśniem, gruczołem), za pomocą którego przekazywany jest impuls elektryczny. Synapsa składa się z elementu presynaptycznego (błona presynaptyczna), szczeliny synaptycznej i elementu postsynaptycznego (błona...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZEPIENIE OCHRONNE

  Doustrojowe podanie (jedno - lub wielokrotne) preparatów (szczepionek) złożonych z czynników patogennych zakaźnych: całych lub tylko ich fragmentów (antygeny), w celu wywołania odporności (humorainej i komórkowej) organizmu na kolejny kontakt z tym patogenem; drogą pozajelitową, doustnie lub do-nosowo...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /2 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNERGIDY

  Dwie komórki aparatu jajowego występujące w woreczku zalążkowym okrytonasiennych. Umieszczone są wraz z komórką jajową przy biegunie mikropylarnym. Synergidy odgrywają rolę w procesie zapłodnienia - przyjmują łagiewkę pyłkową, która wnika do woreczka zalążkowego właśnie poprzez te...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZEPIENIE ROŚLIN

  Przeszczepianie fragmentu pędu z jednej rośliny na ukorzenioną część innej rośliny. Fragment przenoszonej rośliny nazywany jest zrazem, a roślina, na której się go umieszcza to podkładka, W miejscu nacięcia podkładki wytwarza się tkanka przyranna (kalus), w której powstają elementy przewodzące...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNERGIZM

  Współdziałanie kilku czynników, przy czym efekt ich wspólnego działania jest większy niż suma efektów działania pojedynczych czynników. Np. jednoczesne działanie na organizm mieszaniny ścieków przemysłowych i komunalnych wywołuje silniejszy efekt, niż by to wynikało z sumy wpływów tych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUSZA FIZJOLOGICZNA

  Niedobór wody w roślinie, spowodowany niemożnością jej pobierania z podłoża, mimo iż się ona tam znajduje. Susza fizjologiczna może być spowodowana 'wieloma, różnymi czynnikami, np. zamarznięciem podłoża w zimie lub jego dużym zasoleniem, które uniemożliwia przenikanie wody przez błony...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /493

  praca w formacie txt

Do góry