Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ŚCIEKI

  Substancje płynne, stałe lub gazowe odprowadzane do wód i gruntu, mogące przyczyniać się do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Ze względu na pochodzenie ś. dzieli się na bytowo-gospodarcze, komunalne (miejskie), przemysłowe (techniczne) i opadowe. Wskaźnikami substancji toksycznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKIELET OSIOWY - BUDOWA

  Czaszka:

  -    osłania mózgowie,

  -    nadaje kształt twarzy,

  -    mieszczą się w niej narządy zmysłów i narząd żucia.

  Kości mózgoczaszki u płodu są połączone za pomocą błony łącznotkankowej osłaniającej cie-miączka. Największe ciemiączko czołowe łączy kości ciemieniowe z czołowymi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /2 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚCIĘGNO

  Element budowy mięśnia szkieletowego. Głównym elementem budowy ścięgna są włókna kolagenowe łączące się zazwyczaj z tkanką łączną brzuśca mięśnia. Ścięgna na ogół występują na obu końcach mięśnia, łącząc go ze szkieletem. Przyczep końcowy mięśnia może rozdzielać się na 2, 3...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKODNIKI

  Organizmy mające niekorzystny wpływ na organizm i życie człowieka, będące dla niego szkodliwe lub uciążliwe, mogące niszczyć wytwory jego gospodarki.

  Szkodnikami są zarówno rośliny - chwasty, grzyby - pleśnie, rdze, bakterie - gnilne, chorobotwórcze,- jak i zwierzęta - nicienie, tasiemce...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKARŁUPNIE (Echinodermata)

  Typ bezkręgowców zaliczanych do wtóroustych, obejmujący wyłącznie gatunki morskie, nieposiadające zdolności osmoregulacji. Obecnie występuje około 7000 gatunków, a znanych jest ok. 13 000 gatunków wymarłych. Spotykane są raczej w wodach przybrzeżnych, jako formy pływające, pełzające, osiadłe czy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /9 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMBIOZA

  Typ współżycia między dwoma organizmami lub grupami organizmów, należącymi do różnych gatunków, w którym przynajmniej jeden z nich odnosi korzyści, a żaden z nich nie ponosi szkody. Związek symbiotyczny, w którym jeden organizm czerpie korzyści, nie przynosząc drugiemu ani korzyści ani szkody to...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZĘKOCZUŁKI, chelicery

  Pierwsza para odnóży gębowych u pajęczaków. Osadzone są przed otworem gębowym. Najczęściej mają kształt kleszczy lub szczypiec, zbudowane zwykle z trzech członów. Służą do chwytania i przytrzymywania zdobyczy.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNGAMIA, koniugacja, zapłodnienie

  Proces łączenia się haploidalnych jąder komórki jajowej i plemnika, powstanie diploidalnej zygoty. Pojęcie to odnosi się również do zapłodnienia u pierwotniaków, gdzie kopulują osobniki przekształcone w gamety haploidalne.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMPATRYCZNA SPECJACJA

  Wytworzenie gatunków na tym samym terenie, w wyniku wystąpienia izolacji rozrodczej. Ma ona zachodzić bez izolacji przestrzennej, np. gdy grupy osobników wyjściowej populacji przystosowują się do odmiennych warunków środowiska (inny pokarm, inne siedlisko). Przyczyną specjacji sympatrycznej może być...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMATYKA

  Nauka zajmująca się badaniem różnorodności żywych organizmów, ich pochodzeniem i pokrewieństwem, a także klasyfikacją. Jej zadaniem jest opisywanie i klasyfikowanie taksonów. Zgodnie z najnowszą systematyką wyróżnia się pięć królestw: Monerą (organizmy pro-kariotyczne), Protista (organizmy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /880

  praca w formacie txt

Do góry