Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ŚCIÓŁKA LEŚNA

  Warstwa martwych szczątków roślinnych zalegających na dnie lasu, z których tworzy się próchnica. W obrębie ś. I. zachodzi prawie cały cykl biochemiczny ekosystemu leśnego. Od tempa rozkładu ś. I. zależy żyzność gleby.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKORBUT, gnilec

  Choroba wywołana przedłużającym się niedoborem witaminy C. Objawami jest krwawienie i owrzodzenie dziąseł, wypadanie zębów. Spada ogólna odporność organizmu, naczynia krwionośne stają się kruche i łatwo pękają, co prowadzi do wylewów podskórnych i po-dokostnowych.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚLEDZIONA

  Obwodowy narząd krwio-limfa-tyczny wyższych kręgowców i człowieka, leżący w jamie brzusznej. Ś. pełni funkcje filtrowania i magazynowania krwi. W ś. następuje niszczenie starych krwinek oraz tworzenie nowych, powstają w niej limfocyty i monocyty, syntetyzowane są przeciwciała. Ś. jest częścią...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZPIK KOSTNY

  Tkanka hematopoetyczna (krwiotwórcza); u dorosłego człowieka w ilości ok. 5 litrów. Stanowi ok. 5% masy ciała. Zbudowana z komórek zrębu (komórki siateczki; tkanka podporowa, wydziela m.in. czynniki wzrostowe), właściwej tkanki krwiotwórczej i komórek bariery (funkcja ochronna). Zlokalizowana w obrębie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKIELET, układ szkieletowy

  Twarda konstrukcja wchodząca w skład ciała żywego organizmu, zbudowana z substancji organicznej, nieorganicznej lub obu jednocześnie. W zależności od budowy wyróżnia się szkielet: właściwy, służący do przyczepu mięśni, umożliwiający poruszanie się organizmu; ochronny - stanowiący ochronę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /5 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚLEPICĄ

  Stadium larwalne minogów (bezżu-chwowce). Żyje od kilku miesięcy do 7 lat na dnie strumieni lub rzek, filtrując wodę i żywiąc się planktonem, po czym przeobraża się w formę dorosłą. Ś. ma ciało robakowate, o dł. do 20 cm. Cechami charakterystycznymi są: oczy przykryte skórą, po bokach ciała...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZYSZKA

  Kwiat, kwiatostan lub owocostan. Szyszka zbudowana jest z osi i gęsto rozmieszczonych zdrewniałych łusek. U sosny kwiaty męskie są również szyszką zawierającą zbiór pręcików. Szyszka żeńska jest kwiatostanem zbudowanym z osi i łusek nasiennych i wspierających. Na łusce nasiennej znajdują się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKIELET CZŁOWIEKA

  Szkielet człowieka możemy podzielić na dwie podstawowe części: szkielet osiowy oraz szkielet obwodowy.

  Szkielet osiowy tworzą:

  -    kości czaszki,

  -    kości kręgosłupa,

  -    kości klatki piersiowej.

  Na szkielet obwodowy składają się:

  -    kości obręczy kończyn (barkowej i miednicznej),

  -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚCIANA KOMÓRKOWA

  Zewnętrzna w stosunku do błony komórkowej, nieożywiona struktura otaczająca komórki roślin i grzybów oraz komórki prokariotyczne (bakterie i sinice). Pełni rolę strukturalną - nadaje komórce odpowiedni kształt i sztywność, a także spełnia funkcje ochronne. Ściana komórkowa przepuszczalna jest dla...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /3 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKIELET OBWODOWY - BUDOWA

  Szkielet obręczy i kończyn: Obręcz kończyny górnej (pas barkowy) łączy kończynę górną ze szkieletem osiowym. Składa się z dwóch łopatek i dwóch obojczyków. Łopatki położone są z tyłu, po obu stronach kręgosłupa. Obojczyki stanowią połączenie między mostkiem a łopatkami. 

  Dzięki budowie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt

Do góry