Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TARCZKA ZARODKOWA

  Wczesny zarodek u ssaków i u innych kręgowców, produkujących jaja telolecytaine. T. z. w jajach gadów i ptaków rozwijają się na biegunie animalnym, w miejscu, gdzie w chwili zapłodnienia znajduje się jądro zygoty otoczone cytoplazmą. U ssaków rozwija się w blastocyście z przekształconego węzła...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAGMA

  Zespół segmentów ciała, wyróżniający się pod względem budowy i funkcji, np, głowa, tułów, odwłok u stawonogów (zbudowane z różnej liczby segmentów). Znane są zjawiska zmniejsze-nia się liczby t, wskutek zlania się głowy i tułowia u głowonogów (np. u skorupiaków), a także zwiększenia się ich...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODOWISKO NATURALNE CZŁOWIEKA

  Ogół wszystkich warunków zewnętrznych: abiotycznych, biotycznych i społecznych, do których przystosowany jest człowiek jako gatunek. Do ś. n. cz. należą również zasoby odnawialne i nieodnawialne. Wzrost liczby ludności oraz rozwój cywilizacji powodują znaczne niekorzystne zmiany w ś. n. cz., co w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARCZYCA

  Gruczoł wydzielania wewnętrznego, leżący u człowieka na chrząstce tarczowej krtani. Produkuje tyroksynę (T4) i trójjodotyroninę (T3) - hormony, które wzmagają podstawową przemianę materii, pobudzają syntezę białek, zmniejszają poziom cholesterolu we krwi. Efektem niedoboru u dzieci jest kretynizm...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJGA

  Lasy iglaste, pokrywające znaczne obszary północnej Eurazji. Termin ten jest również używany na określenie całego biomu - borealne-go lasu iglastego występującego zarówno w Eurazji, jak i Ameryce Północnej. Oprócz drzew szpilkowych w t. występują brzozy, topole, olsze, wierzby. Runo leśne składa...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODOWISKO EKOLOGICZNE

  Ogół warunków życia organizmu, populacji, biocenozy, na który składają się czynniki abiotyczne, czyli siedlisko (klimat, skała macierzysta gleb, ukształtowanie terenu, dostępność wody) oraz czynniki biotyczne (wzajemne oddziaływanie na siebie organizmów, żyjących na wspólnym terenie).

  Istnieje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚLINIANKI, gruczoły ślinowe

  Wielokomórkowe gruczoły uchodzące do jamy gębowej kręgowców Gamy ustnej człowieka), produkujące ślinę lub śluz. U człowieka występują trzy pary ślinianek w okolicy jamy ustnej. Są to: ś. przyuszne, podżuchwowe i podjęzykowe.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚMIERĆ

  Ustanie wszelkich funkcji życiowych organizmu prowadzące do zakończenia życia osobnika. Śmierć fizjologiczna jest wynikiem naturalnych, wewnętrznych procesów fizjologicznych, związanych ze starzeniem się komórek i tkanek. Komórki organizmów wielokomórkowych w większości przypadków mogą dzielić się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /2 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚLINOTOK

  Nadmierne wydzielanie śliny. Ś. jest symptomem zaburzeń nerwowych, występuje np. przy chorobie Parkinsona, zatruciach (np. rtęcią, grzybami), zapaleniu jamy ustnej, przy wściekliźnie, a także w początkowym okresie ciąży.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚMIERTELNOŚĆ

  Wielkość określająca zmniejszanie się liczby osobników w populacji na skutek ich śmierci, wyrażane jako wskaźnik śmiertelności, tj. liczba osobników wymarłych w określonym przedziale czasu na 100 iub 1000 osobników urodzonych. Ś. w populacjach naturalnych zależy od wieku osobników i od czynników...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /500

  praca w formacie txt

Do góry