Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ŚRÓDMÓZGOWIE

  Część mózgu kręgowców rozwijająca się ze środkowego pęcherzyka pierwotnego. Od przodu graniczy z międzymózgo-wiem, a od tyłu z rdzeniem przedłużonym. Reguluje odbiór wrażeń wzrokowych i słuchowych, wywiera wpływ odruchowo-bezwarunkowy na wzajemne ułożenie części ciała i postawę w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TASIEMCE

  Gromada z typu płazińców, obejmująca dwie podgromady: tasiemce członowane i tasiemce nieczłonowane. Dojrzałe osobniki t. są pasożytami wewnętrznymi prawie wyłącznie kręgowców i zasiedlają głównie przewód pokarmowy, natomiast larwy pasożytują w organizmach bezkręgowców i kręgowców.

  T. nie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAKSJE

  Typ reakcji ruchowych roślin, bakterii, sinic i grzybów, polegający na swobodnej zmianie położenia w przestrzeni, a nie jedynie ustawienia, ukierunkowanej określonymi bodźcami. Mogą one odbywać się w kierunku źródła bodźca (taksja dodatnia) lub w kierunku przeciwnym (taksja ujemna). Wyróżniamy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRÓDSKÓRNIA, endoderma

  Wewnętrzna warstwa kory pierwotnej łodygi i korzenia roślin, zbudowana z jednej warstwy żywych, ściśle przylegających do siebie komórek. Ś. w łodygach tworzą komórki miękiszu, w których często gromadzą się ziarna skrobi. Ś. jest bardzo dobrze wykształcona w korzeniu oraz w podziemnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAKSON, jednostka taksonomiczna, jednostka systematyczna

  Ogół osobników, łącznie z przodkami i potomstwem, mających wspólne pochodzenie i określony zasięg geograficzny, odznaczających się stałymi, tymi samymi cechami, wydzielonych w sposób naturalny spośród innych organizmów. Tak wyodrębniony zbiór osobników tworzy podstawowy t., czyli gatunek, np. mucha...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATŁOLUBNE ROŚLINY, heliofity

  Rośliny występujące tylko na siedliskach w pełni oświetlonych. W zacienieniu słabo się rozwijają. Blaszki liściowe ś. r, są grube, pokryte skórką o silnie zgrubiałych ścianach zewnętrznych, często pokrytych nalotem woskowym, wskutek czego odbijają część promieni słonecznych. W budowie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taksonomia

  Nauka o zasadach stosowanych w systematyce organizmów przy opisie gatunków, ich nazywaniu i włączaniu w układ systematyczny roślin i zwierząt. T. współcześnie jest rozumiana jako teoria i praktyka klasyfikowania organizmów. Spełnia następujące funkcje: tworzy obraz zróżnicowania organizmów; dostarcza...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIDROWCE

  Wiciowce zwierzęce należące do pierwotniaków, obejmujące gatunki pasożytnicze. Ś. mają ciało wydłużone, opatrzone jedną wicią. Rozmnażają się przez podział podłużny. Pasożytują w ciele wielu gatunków zwierząt, a nawet w roślinach. U bezkręgowców żyją zwykle w jelicie, u kręgowców - we...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TALASEMIA

  Choroba genetyczna spowodowana mutacjami w obrębie genów kodujących łańcuchy hemoglobiny -» a- i j3-globiny. Allele zmutowane są allelami recesywnymi. W zależności zmutowanego genu wyróżniamy: -» a- i p-talase-mie. Choroba ma różny przebieg w zależności od tego, których genów dotyczy i od stopnia ich...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIERZB

  Choroba pasożytnicza człowieka i zwierząt wywołana przez świerzbowca; powoduje silne swędzenie skóry i stan zapalny wywołany przez drążenie w naskórku chodników przez samicę świerzbowca (głównie w nocy). Drapanie się jest przyczyną wtórnych zakażeń. U człowieka do zakażenia dochodzi przez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt

Do góry